Co dalej z dotacjami z urzędów pracy na założenie własnej firmy?

W większości powiatów zaczyna już brakować pieniędzy na dotacje dla bezrobotnych , chcących założyć własną firmę przy wsparciu środków z powiatowych urzędów pracy. – Choć nabory wniosków są nadal prowadzone, to nie wiadomo, kiedy bezrobotny może liczyć na zakwalifikowanie do programu – alarmują bezrobotni internauci. Bywa, że odbyli już szkolenia ABC przedsiębiorczości, ale są na dalekich miejscach w kolejce do dotacji. W skrajnych wypadkach powiatowe urzędy pracy informują, że otrzymanie wsparcia na uruchomienie własnego startupu będzie możliwe 2010 roku. Skąd ten boom przedsiębiorczości? Owszem, to cecha narodowa Polaków, ale pęd Polaków do własnego biznesu wynika nie tylko z niej, ale bardziej z kryzysu gospodarczego, który rykoszetem odbił się również na rynku pracy. Dobrych ofert zatrudnienia brakuje, więc co bardziej zaradni chcą brać sprawy w swoje ręce. Inną grupą Polaków, która stara się o pieniądze z dotacji i powoduje „tłok w kolejkach” są masowo wracający z Wielkiej Brytanii rodacy, którzy mają już dość życia na obczyźnie. Po zwinięciu interesów na Wyspach, czy to z powodów rodzinnych czy też dekoniunktury na tamtejszym rynku, wracają do kraju. Mają swoje oszczędności, ale wsparcie pieniędzmi, którym dysponują urzędy pracy dodatkowo motywuje ich do założenia firmy. Dotyczy to głównie zawodów budowlanych i technicznych.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, co dalej z dotacjami dla bezrobotnych. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że już pod koniec marca 2009 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej uruchomił (będącą w dyspozycji MPiPS) dziesięcioprocentową rezerwę kwoty środków Funduszu Pracy. Podzielił je następująco:

  • 220 milionów złotych na programy i działania na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn, które nie dotyczyły pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego
  • 80 milionów złotych na programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat
  • 60 milionów złotych na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus
  • 50 milionów złotych na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  • 14 milionów złotych na programy związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne

Zgodnie z upoważnieniem „decyzje w sprawie wyboru form aktywizacji bezrobotnych w innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia o aktywizacji zawodowej podejmuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia. W ramach uruchomionej rezerwy ministra powiatowe urzędy pracy mogły wnioskować o środki na wszystkie instrumenty aktywizacji zawodowej, w tym na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nie zmienia to faktu, że potrzeby są i tak większe niż środki przekazane z Funduszu Pracy. Urzędy przyznają więc, na sam koniec akcji dotacyjnej, pieniądze tym, którzy mają najlepsze biznesplany, w tym zakładają w najbliższej przyszłości zwiększanie zatrudnienia.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla Urzędu Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *