Długa droga do refundacji składek na ZUS

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą od stycznia 2008 roku muszą opłacać składki na ZUS w pełnej wysokości. To zasadnicze pogorszenie ich sytuacji ma złagodzić przepis umożliwiający refundację składek ZUS-owskich przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety dla niepełnosprawnych biznesmenów o zwrot można wystąpić dopiero po opłaceniu wszystkich składek. Przy czym refundacja – warto mieć tego świadomość – dotyczyła będzie jedynie części składki ZUS. Na szczęście dotyczy to najbardziej obciążających prowadzącego działalność – składkę rentową i składkę emerytalną. Pieniędzy, które wydamy na składkę wypadkową czy zdrowotną, nie dostaniemy z powrotem.

Uzyskanie, jak uczy doświadczenie i liczne głosy niepełnosprawnych przedsiębiorców zwrotu poniesionych nakładów na ZUS nie jest jednak łatwe. Już na wstępie trzeba porzucić myśl o przesyłaniu jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną, ta droga bowiem prowadzi donikąd. Po pierwsze trzeba mieć specjalny certyfikat – podpis elektroniczny (a jego zdobycie kosztuje), po drugie – nawet z certyfikatem w PFRON możemy niczego nie załatwić. Najlepiej będzie (niestety to też koszty dla tych, którzy są oddaleni od siedziby wojewódzkiej PFRON) zgłosić się osobiście z dokumentami.

Koniecznie trzeba zawrzeć w nich informacje o stopniu niepełnosprawności (choć rodzaj i stopień niepełnosprawności nie wpływają na wysokość zwrotu składek), informację o tym jakie składki płacimy i jaką podstawę stosujemy do ich wyliczenia. Teoretycznie PFRON ma obowiązek, na wskazane przez nas konto, wpłacać zwrócone stawki w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia z wnioskiem o refundację. W praktyce bywa, że czeka się na przelew miesiącami.

Firmy działające od dłuższego czasu na rynku powinny poradzić sobie z płatnościami na ZUS. Firmy, które właśnie powstają lub działają na rynku krótko mogą – przez dwa lata – korzystać z preferencyjnych stawek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru wynosi wtedy zaledwie 30 procent najniższej płacy, co powinno skutecznie ochronić te firmy przed obciążającymi kosztami ZUS-u.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z refundacji składek społecznych jest opłacanie w terminie tych składek w całości. Doświadczenie uczy, że zaległości spowodują odrzucenie wniosku o refundację. Drugą sprawą, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę jest dokładnie wypełnianie wszystkich formularzy. Urzędnicy z PFRON z aptekarską dokładnością sprawdzają wnioski o refundacje pod względem formalnym i rachunkowym. Każdy błąd spowoduje, że wniosek zostanie zwrócony (oczywiście pocztą) z prośbą o dokonanie korekty. Oznacza to, że za wnioskowany miesiąc zwrotu składek nie otrzymamy. Można próbować „uprzedzić fakty” i wystąpić do PFRON z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o refundację składek. Prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli wnioskodawca „uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy” – jak podpowiada rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której – zadowoleni z otrzymanego zwrotu kosztów niepełnosprawni biznesmeni zapominają. Wnioskodawca korzystający z refundacji składek przez PFRON ma obowiązek przechowywania dokumentów pozwalających sprawdzić zgodność przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres aż 10 lat (licząc od dnia przyznania pomocy).

Zapoznaj się z ofertą tworzenia biznesplanu i wniosku dla PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.