Dotacja dla firm z województwa łódzkiego

W jaki sposób przetrwać nękający nasz kraj kryzys? Dobrym rozwiązaniem dla właścicieli firm i przedsiębiorstw jest postaranie się o odpowiednie dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i najczęściej możne je uzyskać na zasadzie przystąpienia do różnego typu konkursów wniosków bądź biznesplanów.

Po dofinansowanie mogą startować firmy, które wprowadzają nowoczesne technologie oraz usługi na rynek, muszą one działać na terenie województwa łódzkiego. Kwoty dotacji wahają się od 5,5 milionów złotych aż do sum przekraczających 40 milionów złotych.

Na terenie łódzkim czynnych jest wiele programów, za pomocą których małe oraz średnie firmy, a także dopiero stawiające kroki na rynku gospodarczym mogą starać się o stosowną zapomogę finansową od Unii Europejskiej. W ramach tego programu startować mogą małe i średnie firmy, które złożą aplikację w terminie do 10 października bieżącego roku, nosi on nazwę „Paszport do eksportu” i całościowa pula pieniędzy przeznaczonych na dotację wynosi około 65 milionów złotych i dotyczy firm zajmujących się eksportem. Kolejnym konkursem jest „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, a czas składania wniosków kończy się 26 października. Chętni mogą także przystąpić do 23 października bieżącego roku do programu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, gdzie dofinansowanie może wynosić od 20 tysięcy złotych do 2 milionów złotych. Więcej informacji na temat konkursów oraz wymienionych wyżej programów udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. W październiku odbędzie się także „Miesiąc antykryzysowa”, podczas którego będzie można uzyskać porady od fachowców zajmujących się dotacjami unijnymi oraz pożyczkami pieniężnymi.

Bardzo ciekawym i wartym uwagi w województwie łódzkim jest także Program Kapitał Ludzki, do którego można aplikować do 26 października. O dotację mogą ubiegać się wszystkie przedmioty gospodarcze spełniające warunku konkursowe. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty, które przyczynią się do integracji społeczności lokalnych, rozwoju dialogu publiczno-społecznego oraz wspierające wszelakie inicjatywy lokalne o charakterze szkoleniowym oraz informacyjnym.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *