II konkurs na podprojekty POWER w ramach INTERREG IVc.

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do II konkursu na podprojekty POWER w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVc.

Na działania te przeznaczono kwotę 290 tysięcy euro. Wnioski można składać od 15 października bieżącego roku do dnia 15 stycznia 2010 roku w siedzibie Partnera Wiodącego Projektu POWER, znajdującej się w(SEEDA) Guildford. Aplikację należy opracować w języku angielskim przy współpracy wszystkich partnerów uczestniczących w podprojekcie.

Wszelkie potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej programu: http://www.powerprogramme.eu/useful_docs.php . Informacji na temat programu i konkursu udziela Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mieszczący się przy ulicy Wielickiej 72 w Krakowie. Pytania można kierować na numer telefoniczny: (012) 29 90 677 oraz adres e-mailowy : agata.wesolowska@umwm.pl .

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty opierające się na współpracy międzyregionalnej o tematyce gospodarki niskowęglowej, wydajności energetycznej, energii odnawialnych, eko-innowacji, technologii środowiskowych, zrównoważonego transportu, zmiana nastawienia społecznego oraz opracowania nowych metod wdrażania. Nacisk kładziony jest na wymianę doświadczeń, poszukiwanie i zastosowanie nowych metod i narzędzi w polityce ponad regionalnej.

Celem konkursu jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz porozumienie w skali międzynarodowej i międzyregionalnej.

Podmiotami, które mogą startować w konkursie są: władze na szczeblu lokalnym oraz regionalnym, instytucje publiczne zajmujące się tematyka ochrony środowiska, dziedzictwa naukowego i kulturowego oraz transportu publicznego, uczelnie wyższe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, instytuty naukowo- badawcze, centra innowacyjności, organizacje o profilu turystycznym, a także służby ratownicze.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *