Jak odnieść sukces wprowadzając nowy towar na rynek?

Wprowadzenie przez dane przedsiębiorstwo nowego produktu jest oczywiście naturalnie powiązane z koniecznością poniesienia przez firmę dodatkowych kosztów, związanych oczywiście nie tylko z samym produktem, ale również przeprowadzanymi w celu skutecznego wdrożenia nowości, badaniami rynku. Warto jednak zauważyć, iż przeprowadzenie powyższej operacji może stanowić dla firmy również ryzyko zaburzenia jej stabilności oraz wzrostu… stresu zawodowego pracowników. Jak zatem skutecznie i „bezboleśnie” uporać się z problemem wprowadzenia nowego towaru? Czy istnieją sprawdzone metody na wdrożenie nowości? Na te, oraz szereg podobnych pytań, postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi w poniższym artykule.

Wprowadzenie nowego towaru na rynek to operacja, której początkowe, wstępne stadia możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest wyznaczenie sobie przez przedsiębiorstwo celów rynkowych oraz wskazanie przez firmę potencjalnych nabywców produktu.  Mówiąc wprost: wprowadzając na rynek towar X, w pierwszej kolejności określić powinniśmy cele, jakie chcemy za jego pośrednictwem osiągnąć (nie tylko cele finansowe) oraz dokładnie zdiagnozować potencjalnego nabywcę produktu (jego potrzeby, upodobania etc). W drugim etapie wprowadzenia na rynek nowego towaru, na naszych barkach spoczywa zadanie skomponowania tak zwanej „mieszanki marketingowej” (ang. Marketing mix), czyli podejmowanie wszelkich czynności, mających na celu przybliżenie przedsiębiorstwu rzeczywistej relacji producent – konsument.

Co uzyskujemy dzięki podejmowaniu powyższych czynności?

Przede wszystkim wynikłe z wspomnianych operacji decyzje, w przeważającym stopniu zadecydują o typie podejmowanej przez firmę strategii, jak również charakterze promocji nowego produktu, a w dalszej kolejności także wyborze najwłaściwszych kanałów dystrybucji oraz odpowiednio dopasowanym do potrzeb zarówno klienta jak i samego przedsiębiorstwa, systemie sprzedaży oferowanego towaru. Warto zauważyć, iż na tym etapie planowania pojawić mogą się dodatkowe pytania, a nawet wątpliwości co do wdrożenia nowości. Być może, zamiast wprowadzania na rynek zupełnie nowego produktu, przedsiębiorstwo może osiągnąć założone cele przy pomocy poddawania przemianom dotychczasowego wyrobu? Przykładowo; nasze cele i założenia firma może zrealizować dopracowując sprawdzony towar X – którym nota bene figuruje w jej ofercie już od dłuższego czasu – lub poddając go szeregowi opracowanych uprzednio przemian. W praktyce wszystkie wynikłe na tym etapie planowania wątpliwości, winny zostać skutecznie rozwiane przez rzetelnie przeprowadzone badania rynku. To właśnie wspomniane badania pomogą nam określić wymagania i potrzeby potencjalnego nabywcy oferowanego przez firmę produktu. Skutecznie przeprowadzone badania rynku to gwarancja rzeczywistego określenia oczekiwań klienta, a tym samym – skutecznego opracowania działań mających na celu efektywne wprowadzenia na rynek nowego wyrobu naszego przedsiębiorstwa.

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, iż do osiągnięcia powyższego założenia, firma musi dysponować odpowiednimi środkami, dzięki którym uzyskanie wiedzy dotyczącej potrzeb rynkowych będzie możliwe. A zatem przed wprowadzeniem naszej nowości dysponować winniśmy środkami pozwalającymi nie tylko na masową produkcję wyrobu, ale również uzyskanie powyższej wiedzy.

Zupełnie nowe na fundamentach… starego

W praktyce wprowadzenie jakiegokolwiek nowego produktu, idzie w nierozłącznej parze z połączeniem starych technologii i sprawdzonych, dobrze spełniających swoją rolę rozwiązań. Dlaczego? Powodów, w zależności od charakteru rynku, branży czy też wreszcie samego wyrobu, jest wiele, niemniej wdrożenie nowego towaru przy pomocy istniejących dotychczasowo technologii pozwala przede wszystkim na skuteczne zmniejszenie kosztów procesu samej produkcji.

A zatem…

Podsumowując; całościowy proces wprowadzania naszej nowości na rynek, podzielić możemy na cztery, podstawowe etapy, bez których realizacja założonych przez nasze przedsiębiorstwo celów, raczej nie będzie możliwa.

Pierwszym z nich jest oczywiście omawiane powyżej wyznaczenie przez firmę celów rynkowych oraz wskazanie grupy potencjalnych nabywców produktu. Co istotne; wstępne założenia konicznie muszą być zbieżne z celami naszego przedsiębiorstwa. W drugim etapie następuje rzeczywiste przekształcenie naszego założenia w prototyp. To oczywiste, że przed podjęciem procesu komercjalizacji, czyli po prostu wprowadzeniem nowego wyrobu do masowej produkcji, prototyp przejść musi przez wstępną fazę testów i – w znacznej większości przypadków – ulec dodatkowej obróbce, czyli po prostu kolejnym udoskonaleniom. Dopiero po uzyskaniu przez wyrób pozytywnej opinii specjalistów, nasza nowość przejść może do masowej produkcji. Dopiero teraz, w trzeci etapie wprowadzenia produkt, wyrób wchodzi na zbadany uprzednio rynek, by z tego miejsca przejść do czwartej, kończącej już fazy wdrożenia to jest etapu akceptacji produktu przez rynek.

Teraz pozostaje nam już tylko dbanie o odpowiednią promocję naszej nowości oraz odpowiednia dystrybucja produktu. Co istotne, przed podjęciem jakichkolwiek, dodatkowych działań, warto zwrócić uwagę na fakt, iż niemal każdy nowy wyrób doświadczyć może chwilowej fascynacji ze strony rynku jak również odrzucenia. Dlatego też niezwykle ważnym, końcowym procesem wprowadzania nowego towaru, jest monitorowanie sprzedaży produktu. Częstokroć dzięki wspomnianemu powyżej działaniu, nasza firma – zamiast dokonania kolejnej zmiany wyrobu- zainwestować może w dostosowanie obecnego do wymagań rynku, a tym samym, skuteczne podniesienie sprzedaży i uzyskanie założonych uprzednio, satysfakcjonujących wyników naszego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *