Konkurs w ramach działania 6.3 w województwie śląskim zawieszony

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że konkurs do działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim zostaje zawieszony z dniem 19 października bieżącego roku.

Decyzja Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs wynika z przekroczenia przez łączną ilość złożonych wniosków progu 100 procent alokacji przeznaczonej na ten konkurs w ramach Programu Kapitał Ludzki. Informacje szczegółowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach przy ulicy Kościuszki 30 w Zespole do spraw Promocji i Informacji, pokój numer 211, pod numerem telefonu: 032 757 33 11 lub pod adres e-mailowym efs@wup-katowice.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *