Kto może otrzymać wsparcie PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Uzyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie własnego biznesu, jest ciekawą, ale trudną alternatywą wobec dotacji oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Różnica polega na sumie dotacji – o ile PUP oferuje wsparcie kilkunastoma tysiącami złotych, o tyle PFRON osobom niepełnosprawnym na start przekazać może ponad 46 tysięcy złotych. Na niekorzyść PFRON-u działa niezwykle trudna procedura i zawiłości administracyjne przy składaniu wniosku. Jak sobie z nimi poradzić, by na końcu drogi stać się właścicielem firmy wspartym prawie 50 tysiącami złotych?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy kwalifikujemy się w ogóle do pomocy z PFRON. Tą otrzymać może jedynie osoba niepełnosprawna. Musi być przy tym zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, a gdy otrzymywanie renty to uniemożliwia –jako poszukująca zatrudnienia. Nie może też nigdzie pracować, ani korzystać wcześniej z pomocy publicznej (uwaga: do takiej PFRON zaliczy między innymi pieniądze otrzymywane z opieki społecznej na usamodzielnienie się). Kiedy już wiemy, że program skierowany jest do takich osób jak my, trzeba zastanowić się, na jaką działalność dotacja może zostać przyznana. W tym wypadku sprawę jasno przedstawia oficjalny serwis PFRON (www.pfron.org.pl), który wskazuje, że „pomoc może być udzielona na podjęcie pierwszy raz działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia”. Gdzie można pobrać i złożyć wnioski o dotację dla naszej firmy? Uwaga – PFRON jest jedynie dostarczycielem środków do samorządów, nie zajmuje się kwestią przyznawania dotacji. Te przyznają (lub nie) Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Te ostatnie zwykle w miastach. Jeśli mieszkasz poza nimi prawdopodobne jest, że zajmuje się tym twój urząd pracy. Wszystko przez to, że samorządy (starostowie i prezydenci miast) cedują według swej woli obowiązek zajmowania się dotacjami albo na ośrodki opieki społecznej, albo na urzędy pracy.

Osoby, które znają tematykę dotacji radzą, aby nie składać wniosków o wypłatę maksymalnej dotacji (ponad 46 tysięcy złotych). PFRON przekazuje coraz mniej pieniędzy starostom. Ich urzędnicy wolą więc przyznać dwie dotacje na 23 tysiące złotych niż jedną na 46 tysięcy złotych. Nie jest to oczywiście zasadą, ale „rozpasanie” finansowe we wniosku może mu jedynie zaszkodzić. Podobna uwaga dotyczy biznesplanu, a także planu wydatków. Nie znajdzie w oczach urzędnika uznania pomysł kupna dwóch komputerów (stacjonarnego i laptopa), drogich mebli do biura, czy drogich programów komputerowych (gdy są ich tańsze zamienniki). Należy pamiętać, że choć dotacja z PFRON jest bezzwrotna, to jednak dotyczy to sytuacji, w której starosta nie ma zastrzeżeń do wykonywania przez nas zawartej z nim umowy. Może to sprawdzić w każdej chwili, a odejście od zapisów porozumienia (jak inne niż w przedstawionym biznesplanie zakupy środków trwałych) skończyć się mogą nakazem zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami. Dlatego też każde odejście od wcześniejszej umowy (czasem w związku z warunkami rynkowymi – konieczne) poprzedzić trzeba pisemną prośbą o zmianę w jej zapisie. Po złożeniu wniosku prawidłowego pod względem formalnym starosta ma miesiąc na odpowiedź i jego rozpatrzenie. O decyzji informuje nas listem poleconym. Uwaga: osoby niepełnosprawne składające wnioski na początku roku muszą uzbroić się w cierpliwość. Jeśli bowiem rada powiatu (rada miasta w wypadku miast) nie uchwali uchwały o podziale środków PFRON, starosta nie będzie mógł podjąć szybko decyzji o przyznaniu środków. Może okazać się wtedy, że ustawowe 30 dni to czas zbyt krótki na rozpatrzenie naszego wniosku. Po otrzymaniu przez nas wiadomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wzywani jesteśmy jeszcze na tzw. negocjacje warunków umowy. Po zakończeniu negocjacji w ciągu 14 dni podpisujemy umowę. Po kolejnych dwóch tygodniach wynegocjowana i umówiona kwota powinna się znaleźć na naszym koncie.

Uwaga – gdy minie rok do zakończenia działalności, która prowadziliśmy z pomocą dotacji z PFRON możemy ubiegać się o tę formę wsparcia ponownie.

Zapoznaj się z ofertą tworzenia biznesplanu i wniosku dla PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *