Marketing baz danych

Bardzo ważną kwestią działania w biznesie jest poznanie klienta. Dlatego konieczne jest zbieranie oraz gromadzenie informacji o klientach, z którym firma współpracuje.

Marketing baz danych jest to budowanie oraz wykorzystanie baz danych klientów oraz innych baz (producentów, dystrybutorów i dostawców) do utrzymywania kontaktu, budowy relacji oraz do zawierania transakcji.

Baza klientów to nie baza teleadresowa zawierająca tylko i wyłącznie skromne dane o nazwie klienta, jego adresie oraz numerze telefonu. Baza klientów powinna zawierać informacje takie jak: ostatnio dokonane zakupy, dane demograficzne, preferowaną formę kontaktu, zainteresowania, opinie klienta, preferowane media itd.

Informacje o kliencie należy zbierać przy każdej nadarzającej się okazji, zarówno podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, jak również podczas spotkania oraz dokonywania przez niego zakupu lub reklamacji. W każdym momencie, w którym kontaktujesz się klientem powinieneś zbierać informacje, które później posłużą do:

1.       Identyfikacji potencjalnych klientów nowych produktów lub usług.

2.       Podjęcia decyzji o tym, którzy klienci powinni otrzymać określoną ofertę.

3.       Do pogłębienia lojalności klientów.

Przy wykorzystaniu marketingu baz danych warto również zdawać sobie sprawę z jego słabości. Pierwszą z nich jest to wysoki koszt posiadania i zarządzania posiadaną bazą, związany z koniecznością ciągłego gromadzenia bardzo dużej ilości danych. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieje konieczność przekonania wszystkich pracowników do tego, że jest on skutecznym narzędziem, co nie jest niestety sprawą łatwą. Na koniec w marketingu baz danych bardzo ważna jest kwestia prywatności klientów oraz tego, że udostępnianie zgromadzonych danych bez porozumienia z klientem sprawi, że stracą oni zaufanie do firmy, która dopuściła do tego, że ich dane stały się dostępne dla innych osób lub firm i są przez niewykorzystywane.

Na koniec warto abyś wiedział, że marketing baz danych jest najskuteczniejszy w firmach usługowych oraz wśród handlowców biznesowych, którzy z reguły zbierają obszerne informacje o klientach. Dlatego jeśli prowadzisz taką firmę warto abyś zastanowił się nad wprowadzeniem marketingu baz danych. Korzyści z jego zastosowania są ogromne.

Łukasz Schab

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.