Nabór do działania 3.2

W województwie kujawsko- pomorskim ogłoszono nabór wniosków do działania 3.2 : Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w kategorii: infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna.

Wnioski można dostarczać osobiście, pocztą lub poprzez firmę kurierską do dnia 2 października na adres Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, mieszczącym się przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 73, aplikację należy doręczyć do pokoju nr 112 a.

Na cele konkursowe przeznaczono kwotę w wysokości 33 825 987,45 złotych.

Można ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na:

  • przebudowę oraz rozbudowę obiektów pomocy społecznej, gdzie realizowane są zadania opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • budowę obiektów, które przeznaczone będą na pomoc społeczną bądź placówki opiekuńczo- wychowawcze,
  • zakup specjalistycznych urządzeń, aparatury oraz sprzętu umożliwiających terapię, rehabilitację oraz diagnozowanie schorzeń,
  • modernizację oraz remont budynków istniejących w ten sposób, aby spełniały wymogi użytkowania sprzętu z podpunktu poprzedniego.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *