Nabór do Działania 7.1 w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił termin składania aplikacji do Działania 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego, aplikację należy dostarczyć od 30 września 2009 roku do 30 października bieżącego roku w Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Kwota dofinansowania wynosi już od 4 milionów aż do 20 milionów złotych. O dofinansowanie mogą się starać takie podmioty gospodarcze jak: samorządy terytorialne, związki oraz stowarzyszenia na stałe związane z samorządami, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, które zajmują się kulturą lub turystyką, wszelkiego typu organizacje turystyczne o szczeblu lokalnym i regionalnym, kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe, jednostki, które prowadzą działalność w zakresie kultury oraz turystyki.

Celem tego dofinansowania jest znaczne podniesienie usług świadczonych w obrębie turystyki oraz kultury w regionie lubelskim, modernizacja obiektów już istniejących, a także stworzenie całkowicie nowych. Dotacja ta przeznaczona jest w dużej mierze na:

  • roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury, która obejmuje aktywne formy turystyki, jak szlaki piesze, ścieżki rowerowe, kompleksy wokół kąpielisk czy zbiorników wodnych,
  • wszelkie prace związane z modernizacją istniejących już szlaków turystycznych oraz budową nowych,
  • elementy zabezpieczenia infrastruktury turystycznej, typu: monitoring,
  • poprawa warunków infrastruktury gastronomicznej oraz noclegowej, wyposażenie tego typu pomieszczeń, a także zakup urządzeń infrastruktury rekreacyjnej, która powiązana jest z turystyczną,
  • wyposażenie i modernizacja wnętrza obiektów zawartych w konkursowym projekcie,
  • zagospodarowanie terenu, który wykorzystywany jest w celach turystycznych, rekreacyjnych lub innych powiązanych z projektem,
  • roboty budowlane związane z promocją programu Natura 2000,
  • budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów, będących centrami informacji turystycznej oraz kulturalnej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl , poprzez numer infolinii: 0 800 888 776 lub adres e-mailowy: rpo@lubelskie.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.