Nabór do programu MEDIA 2007

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach programu MEDIA 2007, wsparcie udzielane jest w takich działaniach jak:

  1. Festiwale audiowizualne. O dotację w tym przypadku mogą ubiegać się organizacje oraz przedsiębiorstwa pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz Chorwacja). O dofinansowanie mogą starać się w projekty, które promują kino europejskie, gdzie w repertuarze około 70 procent stanowić będą filmy europejskie pochodzące z co najmniej dziesięciu różnych krajów uczestniczących w Programie MEDIA 2007. Wydarzenia te muszą mieć miejsca od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku.
  2. Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych. Dotację mogą uzyskać przedsiębiorstwa europejskie, których działania przyczyniają się do promocji wewnątrz Unii Europejskiej rodzimych produkcji audiowizualnych produkowanych przez niezależne firmy producenckie, zwłaszcza telewizyjne. Gatunkiem konkursowym może być film fabularny, animowany lub dokument. Muszą być w niego zaangażowani co najmniej trzej producenci z krajów uczestniczących w Programie MEDIA. Wniosek należy złożyć najwcześniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem kręcenia, które może potrwać do 30 lub 42 miesięcy.
  3. I i II etap: Wpieranie rozwoju projektów produkcji filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów animowanych w ramach schematy „Projekty pojedyncze” oraz „Pakiety projektów”. W tym przypadku dofinansowanie przeznaczone jest dla firm europejskich, które prowadzą działalność w zakresie promocji, udzielania wsparcia, pomocy w rozwoju produkcji przeznaczonych na rynek europejski. Wyróżniamy tu trzy kategorie produkcji audiowizualnych: filmy fabularne o czasie trwania ponad 50 minut, filmy dokumentalne, komercyjne o długości ponad 25 minut oraz filmy animowane, których czas trwania przekracza 24 minuty.
  4. Wspieranie rozwoju projektów interaktywnych online i offline. Kategoria ta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zajmujących się wspieraniem i promowaniem produktów audiowizualnych pochodzących z rynku europejskiego, które zostały opracowane na takie platformy jak Internet, komputer, konsola do gier, urządzenie podręczne oraz telewizja interaktywna.

Wnioski należy przesyłać do dnia 27 listopada bieżącego roku, są one do pobrania na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/media . Adres wysłania aplikacji:

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego MEDIA
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruksela
BELGIAs

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.