Nabór wniosków do działania 1.4-4.1

Od dnia 16 listopada 2009 roku do 14 grudnia bieżącego roku odbywać się będzie nabór wniosków do działania 1.4-4.1, jest to druga runda konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nazwa projektu to: „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Aplikacje należy składać w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących właściwych dla miejsca realizacji założonego wcześniej projektu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega, że nabór może zostać zamknięty przed 14 grudnia 2009 roku, jeśli kwota całościowa złożonych wniosków przekroczy próg 120% ogólnej sumy przeznaczonej na tą rundę aplikacyjną Programu. Na działanie 1.4 przeznaczona jest kwota 390 352 176 euro, a na działania 4.1 390 milionów euro.  Na jeden projekt nie może zostać przeznaczone więcej niż 50 milionów euro.

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą mikro, małej ani średniej działalności i funkcjonują już od jakiegoś czasu na rynku gospodarczym w Polsce. Projekty powinny składać się z dwóch części: badawczej oraz wdrożeniowej, które osobno są wspierane działaniami 1.4 oraz 4.1 .

Maksymalny próg dofinansowania wynosi dla firm do 50 % wszystkich wydatków dotyczących badań oraz do 25% całościowej kwoty prac wdrożeniowych oraz rozwojowych. W takich województwach jak: łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko- mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz podkarpackie minimalna kwota, która kwalifikuje się do dofinansowania musi wynosić co najmniej 400 tysięcy złotych z części badawczej projektów.

W przypadku drugiej części projektu, a mianowicie wdrożeniowej sytuacja wygląda trochę inaczej. Wsparcie dla jednego przedsiębiorcy w tym przypadku nie może przekroczyć 20 milionów złotych, dotacja ta obejmuje od 30% do 50% wszystkich wydatków kwalifikujących się do tego działania.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek poprzez aplikację Generator Wniosków zamieszczonej na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/741 . Wyniki zostaną ogłoszone do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru aplikacji. Pełna dokumentacja oraz wzory umów i wniosków o dofinansowanie można znaleźć na witrynie WWW Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.