Nabór wniosków do Działania 9.4 w województwie pomorskim

Do dnia 30 października bieżącego roku można składać wnioski do konkursu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim. Aplikacje przyjmowane są w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na ulicy Augustyńskiego 2 w pokoju numer 33 w Gdańsku. Można je dostarczyć osobiście, pocztą lub poprzez firmę kurierską.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów( z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani oświatowej) spełniających kryteria zamieszczone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz w dokumentacji konkursowej. Wszystkie niezbędne do udziału w konkursie dokumenty oraz informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu: www.wrotapomorza.pl/pl/defs .

Urząd Marszałkowski organizuje także spotkanie informacyjne dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w projekcie. Odbędzie się ono 5 października 2009 roku w Sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27 w godzinach od 10 d0 14. Chętni proszeni są o wypełnienie wcześniej formularza zgłoszeniowego ze stron: www.defs.woj-pomorskie.pl .

Dotacja w ramach Działania 9. 4 przeznaczona jest na:

  • Programy wspierające przekwalifikowanie się nauczycieli szkolnych na zajmujących się kształceniem ustawicznym, czyli osób dorosłych,
  • wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy,, warsztaty oraz studia podyplomowe doszkalające nauczycieli oraz pracowników oświatowych z dziedziny zarządzania, organizacji oraz prac związanych z prowadzeniem działalności oświatowej,
  • działania zachęcające nauczycieli do podniesienia bądź uzupełnienia swoich kwalifikacji,
  • kursy, szkolenia, studia podyplomowe, które podwyższają kwalifikacje zawodowe nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem panującym na rynku pracy w danym regionie.

Celem konkursu w ramach Działania 9. 4 jest stworzenie wykwalifikowanej kadry nauczycieli oraz pracowników oświatowych, którzy będą w stanie dostosować się do zmieniającego się wciąż rynku pracy oraz zapotrzebowania- coraz więcej potrzebnych jest nauczycieli kształcenia ustawicznego, czyli zajmujących się edukacją osób dorosłych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *