Nabór wniosków do poddziałań 8.1.2 oraz 8.2.1 w województwie kujawsko-pomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do podziałań 8.1.2 oraz 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aplikować można do dnia 21 października 2009 roku. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez pocztę albo kuriera do Kancelarii Ogólnej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu.

Temat poddziałania 8.1.2 to Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Całościowy budżet przeznaczony na tę część wynosi 8 milionów złotych.

O dofinansowanie w ramach tego poddziałania mogą ubiegać się projekty:

  • które wspierać będą tworzenie partnerstwa lokalnych przedsiębiorców, związków, organizacji pracodawców, jednostek samorządowych oraz urzędów pracy. Związki te będą miały na celu polepszenie zarządzania zmianą gospodarczą na danym terenie.
  • wspierające osoby bezrobotne, w sytuacji zagrożenia utratą pracy. Wsparcie to może mieć postać szkoleń, poradnictwa zawodowego, pomocy w zmianie miejsca pracy, wypłaty dodatków relokacyjnych oraz motywacyjnych, organizowanie szkoleń wspomagających przebranżowienie się, pomoc dla osób, które chcą założyć własną firmę lub działalność gospodarczą.
  • szkolenia dla przedsiębiorców wspomagające tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie świadomości kadry pracowniczej oraz zarządu.
  • staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
  • szkolenia ułatwiające proces przekwalifikowania się oraz zmiany zawodu pracownikom poszczególnych przedsiębiorstw.

Poddziałanie 8.2.1 dotyczy : Wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Na ten cel zostało przeznaczonych 6 milionów złotych.

O dotację mogą starać się projekty takie jak:

  • staże, warsztaty i szkolenia pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
  • organizacja akcji promocyjnych przedsiębiorczości w środowisku akademickim,
  • szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy pragną rozpocząć działalność gospodarczą w obrębie przedsiębiorczości akademickiej.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.