Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim organizowany przez Urząd Marszałkowski jest nabór wniosków do konkursu PKL, aby wziąć udział w Poddziałaniu 7. 2. 2 Wsparcie Ekonomii Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim należy dostarczyć wypełniony wniosek w terminie do 30 listopada 2009 roku do jednego z urzędów: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w pokoju nr 1, Oddziału Zamiejscowego WUP w Krośnie w pokoju nr 33a , Oddziału Zamiejscowego WUP w Przemyślu w pokoju nr 4 albo Oddziału Zamiejscowego WUP w Tarnobrzegu w pokoju nr 7. Aplikacje można składać osobiście, pocztą, a także kurierem.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla wszystkim podmiotów określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych i spełniających kryteria rekrutacji zawarte w dokumentacji konkursowej.

Dotacja może zostać przyznana na cele takie jak: wsparcie instytucji działających w obrębie sektora ekonomii społecznej, świadczących takie usługi jak: prawne, księgowe, marketingowe, doradcze(indywidualne oraz grupowe), organizujące szkolenia z dziedziny ekonomii społecznej, wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na zasadzie współpracy lokalnych podmiotów, a także promocję i aktywizację ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze.

Działanie to ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych w ramach ekonomii społecznej, wprowadzenie nowych oraz modernizacja istniejących technologii, a także świadczonych usług.

Więcej informacji można uzyskać podczas specjalnego spotkania, które odbędzie się już 28 października 2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na ulicy Towarnickiego 3a o godzinie 10. Zainteresowani powinni wypełnić wcześniej formularz zgłoszeniowy, który można odnaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje, wzory umów o dofinansowanie oraz wnioski dla osób startujących w konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl oraz w Wydziale Rozwoju Rynku Pracy i Integracji Społecznej w siedzibie WUP w Rzeszowie na ulicy Poniatowskiego 10.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *