Nabór wniosków do poddziałania 8.1.1 w ramach PO KL w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił termin naboru wniosków do poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim. Aplikować można osobiście, poprzez kuriera lub pocztą do 8 listopada bieżącego roku od godziny 8 do 15 w dni robocze w siedzibie:

  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Lisa Kuli, w Kancelarii WUP, pokój numer 1, 35-025 Rzeszów,
  • Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie, ulica Lewakowskiego 27b, pokój numer 33a, 38-400 Krosno,
  • Oddziale Zamiejscowym WUP w Przemyślu, ulica Katedralna 5, pokój nr 4, 37-700 Przemyśl,
  • Oddziale Zamiejscowym WUP w Tarnobrzegu przy placu Bartosza Głowackiego 34, pokój nr 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Dofinansowanie można uzyskać na takie cele jak:

  • szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników o tematyce: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, BHP, technologii produkcyjnych elastycznych form pracy oraz organizacji pracy,
  • doradztwo dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz finansów,
  • szkolenia, kursy, warsztaty i poradnictwo zawodowe dla osób pracujących, ze szczególnym naciskiem na podwyższanie kwalifikacji oraz umiejętności.

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty uwzględnione w artykule 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych( Dziennik Ustaw Numer 249, pozycja 2104 z późniejszymi zmianami).

Wszelka potrzebna dokumentacja konkursowa dostępna jest w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na Wydziale Rozwoju Kadr Regionu przy ulicy Lisa Kuli, 35-025 Rzeszów lub na stronie internetowej rzeszowskiego WUP: www.poklwup-rzeszow.pl . Dodatkowe informacje można także uzyskać poprzez kontakt e-mailowy z WUP na adres: wup@wup-rzeszow.pl .

Dla zainteresowanych organizowane jest dnia 26 października 2009 roku spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej oraz odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące konkursu. Będzie ono miało miejsce w auli Szkoły Języków i Zarządzania PROMAR- International na ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie o godzinie 10. Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.pokl.wup.rzeszow.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.