Nabór wniosków do Priorytetu IX w województwie podkarpackim

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim powinni dostarczyć wypełnione wnioski do 15 grudnia 2009 roku do jednego z czterech urzędów: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Oddziału Zamiejscowego WUP w Krośnie, Oddziału Zamiejscowego WUP w Przemyślu lub Oddziału Zamiejscowego WUP w Tarnobrzegu w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

O dotację unijną mogą się starać wszystkie podmioty z wyłączeniem określonych z ustawą z dni 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Projekty, które mogą wystartować w konkursie Programu Kapitał Ludzki powinny obejmować wszystkie działania mające poprawić i zmienić na lepsze kształcenie zawodowe na rynku pracy w danym regionie. Projekty te mogą także testować nowe technologie.

Zorganizowane zostanie spotkanie konkursowe, gdzie można będzie uzyskać więcej potrzebnych informacji na temat Programu, samego konkursu czy też poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Zaplanowane jest ono na dzień 4 listopada bieżącego roku w siedzibie WUP w Rzeszowie przy ulicy Zygmuntowskiej 9 o godzinie 10. Dokumentację konkursową można odebrać w budynku WUP przy ulicy Poniatowskiego 10 w Rzeszowie w pokoju numer 14.

Więcej informacji znajduje się także na stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.