Nabór wniosków do programu ESPON 2013

Konkurs ESPON 2013 jest organizowany w ramach Komisji Europejskiej.

Konkurs organizowany przez Unię Europejską, ma on na celu rozpowszechnienie idei firm oraz przedsiębiorstw międzynarodowych, rozwijaniu oraz inwestowaniu w potencjał szczególnych regionów europejskich, pomoc obszarom najmniej rozwiniętym w porównaniu do innych.

Wnioski można przesyłać do dnia 11 listopada 2009 roku na adres e-mailowy: info@espon.eu lub adres:

ESPON Coordination Unit

CRP HT – BP 144
L-4221 Esch sur Alzette
Luksemburg

Konkurs oparty jest na pięciu priorytetach:

 1. Wnioski w zakresie projektów badawczych z dziedzin nauk stosowanych:
  • podniesienie atrakcyjności miast europejskich zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, na cel ten przeznaczono 860 tysięcy euro,
  • zastosowanie europejskich metod oraz modeli zagospodarowania gruntów i terenów, budżet w tym wypadku wynosi 800 tysięcy euro,
  • organizacja współpracy europejskiej na terenach transnarodowych na obszarze więcej niż jednego kraju, kwota dofinansowania to 850 tysięcy euro,
  • rozpowszechnienie i udostępnienie w większym stopniu transportu zarówno w skali lokalnej, regionalnej, krajowej jak i ponad krajowej, budżet wynosi 700 tysięcy euro,
  • rozpowszechnienie europejskiego spojrzenia na różnorodne typy obszarów, dotacja w wysokości 750 tysięcy euro,
  • struktury terytorialne oraz przepływ usług i pieniędzy na kontynencie, budżet o wysokości 1 miliona euro,
  • morza europejskie jako czynnik rozwoju, budżet 800 tysięcy euro,
  • wrażliwość regionalna pod względem dyrektyw Unii Europejskich, budżet na to działanie wynosi 250 tysięcy euro,
  • usługi świadczone w interesie spójności międzynarodowej oraz w kontekście rozwoju terytorialnego, na działanie to przeznaczono 250 tysięcy euro.
 2. Organizację oraz promowanie badań ukierunkowanych, przeznaczono na to 3,5 miliona euro.
 3. Wnioski oraz nowe odkrycia w dziedzinie badan ukierunkowanych, takich jak: potencjał obszarów wiejskich (210 tysięcy euro) oraz międzynarodowe formy wspierania współpracy europejskiej o budżecie 150 tysięcy euro.
 4. Wnioski w ramach platformy naukowej- budżet: 400 tysięcy euro.
 5. Wnioski w ramach sieci ponadnarodowych, takich jak sieć ESPON, koordynowanie działalności punktu kontaktowego.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.