Nabór wniosków w ramach Działania 6.1 oraz 6.2 w województwie świętokrzyskim

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił nabór do Działania 6.1 ( Wzmocnienie regionalnych i sub- regionalnych ośrodków wzrostu) oraz 6.2 (Rewitalizacja marych miast) w ramach Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszony konkurs składa się z dwóch etapów i całościowo nosi nazwę Osi Projektowej 6- Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Termin składania wniosków: od 1 października 2009 roku do 6 listopada bieżącego roku.

Wartość maksymalnego dofinansowania wynosi do 60% wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Kwota wszystkich środków przeznaczonych na to działanie wynosi: 44 807 101,1 złotych dla Działania 6.1 oraz 29 894 610,8 złotych dla Działania 6,2. Warto wspomnieć także, iż jest to już ostatni konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Osi priorytetowej 6 w latach 2007-2013.

Dofinansowanie konkursowe może być przeznaczone na wszelkie projekty dotyczące rewitalizacji oraz aktywizacji rozwoju miast oraz innych ośrodków w regionie, dotyczy to wszystkich podmiotów gospodarczych z wyłączeniem osób fizycznych. Beneficjenci, którzy uprawnieni są do składania wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 są wymienieni w pkt 18 „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Również w tym samym dokumencie wymienione zostały wszystkie przedmioty dofinansowania w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów”.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi od 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków, natomiast koniec drugiego etapu okresowy zostanie zapisami zawartymi w pre-umowie.

Aplikację należy złożyć w Sekretariacie Naboru wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Departamencie Funduszy Strukturalnych znajdującego się na Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych.

Więcej szczegółowych informacji możemy uzyskać na stronie internetowej programu: www.rpo-swietokrzyskie.pl, pod numerami telefonów 342 16 25, 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 , a także w Punkcie Informacyjny RPOWŚ o numerze telefonu: 342 16 17.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *