Nabór wniosków w ramach Priorytetu VII

Rozpoczęto nabór aplikacji do Programu Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII mających na celu promocję integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Planowany termin składania wniosków to: 22 września 2009 roku do 23 października bieżącego roku. Aplikacje należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

O dotację mogą się starać wszystkie podmioty prawne oprócz osób fizycznych. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty zajmujące się metodami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Potrzebne informacje można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie: WWW.efs.warmia.mazury.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.