Nabór wniosków w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków do Poddziałania 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzkiego. Aplikować o dofinansowanie można w dniach od 22 września 2009 roku do 23 października bieżącego roku w godzinach od 8-15 codziennie.

Można się ubiegać o dofinansowanie przeznaczone na projekty, zajmujące się metodami rozwoju oraz wspierania integracji zawodowej, na przykład środowiskowej pracy socjalnej, treningu, coachingu oraz lokalnych centrów aktywizacji.

O dotację mogą wystąpić wszystkie podmioty gospodarcze z wyjątkiem wykluczonych przez stosowną ustawę(art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *