Plan promocji

Znaczny wpływ na skuteczność działań promocyjnych ma ich spójność. Nie osiągniemy jej, jeśli będziemy chaotycznie korzystać np. z agencji reklamowej i PR, stosując jednocześnie mało skuteczną promocję sprzedaży.

Aby te działania miały szanse na odniesienie największego sukcesu, konieczne jest dokładne zaplanowanie komunikacji z naszym otoczeniem. Jednak tutaj zwykle pojawiają się problemy dwojakiego rodzaju.

Pierwszy rodzaj to firma, która nie chce podjąć się przygotowania planu promocji i zleca to każdemu z zewnętrznych współpracowników w jego ograniczonym obszarze działalności, czyli np. właśnie wspomnianej wcześniej agencji reklamowanej lub/i PR, przez co doprowadza do powstania „drobnego” zamieszania.

Może również mieć miejsce druga sytuacja, w której właściciel lub pracownik firmy sam opracowuje plan komunikacji marketingowej. Jeśli tylko doskonale orientuje się w wszystkich możliwych do użycia przez firmę instrumentach, formach i treściach promocji, wtedy ma duże szanse na sukces. W przeciwnym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo porażki zaplanowanych działań.

Efektywnym rozwiązaniem dla firmy jest zatrudnienie specjalisty, który doradzi lub samodzielnie, w kontakcie z nią, przygotuje plan promocji. Zwykle taka współpraca znacznie oszczędza czas i pieniądze firmy, która się na to zdecyduje.

Ale jak przygotować plan promocji, gdy nie stać Cię na zatrudnienie doradcy?

Jeśli posiadasz spore zasoby wolnego czasu oraz możesz poświęcić inne działania w firmie na rzecz przygotowania planu promocji, to najlepszą drogą do jego przygotowania jest podążanie poniższym schematem wyboru działań promocyjnych.

1. Instrumenty promocyjne.

Firma posiada możliwość wyboru spośród kilku instrumentów promocyjnych: reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej, public relations i marketingu bezpośredniego. Może dowolnie przeznaczyć własne  środki na każdy z nich.  Oczywiście najlepiej będzie jeśli ich użycie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów.

Przykład wyboru: Firma zamierza przeznaczyć swój budżet tylko na działania reklamowe.

2. Środki przekazu komunikatu promocyjnego.

Liczba dostępnych środków przekazu komunikatu promocyjnego jest ograniczona praktycznie tylko naszą wyobraźnią. Możemy do nich zaliczyć: telewizję, radio, prasę codzienną i magazyny, internet, media zewnętrzne i wewnętrzne, direct mail, kino, publikacje zwarte czy miejsca sprzedaży. Największy potencjał tkwi jednak w wykorzystaniu mediów niestandardowych, najlepiej takich, które nie zostały jeszcze do tej pory przez nikogo wykorzystane.

Przykład wyboru: Firma decyduje się na umieszczenie reklamy w jednym z magazynów ogólnopolskich.

3. Formy promocji.

Ogrom różnych form promocji sprawia, że przedstawienie ich wszystkich nie jest możliwe.  Każda firma posiada do dyspozycji setki różnych form promocji i tylko od niej samej zależy czy, i jak je wykorzysta.

Przykład wyboru: Firma decyduje się na umieszczenie artykułu sponsorowanego wspartego całostronicową reklamą.

4. Treść i wygląd przekazów promocyjnych.

Również tutaj, podobnie jak w poprzednim punkcie ,firma posiada bardzo dużo różnych możliwości wyboru spośród propozycji ostatecznej treści i wyglądu przekazów promocyjnych.

Przykład wyboru: Firma wybiera jeden z przygotowanych tekstów oraz decyduje się na konkretny wygląd reklamy, która zostanie umieszczona w magazynie.

Przedstawiony schemat przygotowywania planu promocji jest jednym z najbardziej efektywnych i pozwala na dokładne zaplanowanie działań, jakie podejmie firma. Wszystko sprowadza się jednak do wiedzy o wszystkich możliwościach, dostępnych dla firmy na każdym z etapów.

Znając ten schemat nie powinieneś mieć problemu z przygotowaniem szablonu planu promocji. Dopiero jednak bogata wiedza o możliwościach promocji sprawi, że wypełni się on najbardziej skutecznymi w Twoim konkretnym przypadku działaniami.

Pamiętaj, że tylko gruntowne poznanie każdego z elementów promocji pozwala na swobodne planowanie. W innym przypadku Ty i Twoja firma będziecie ograniczeni tylko do kilku skromnych pomysłów na działania promocyjne, zmniejszając tym samym swoje szanse na rozwój i zdobywanie nowych klientów.

Łukasz Schab – Doradca Strategiczny, ekspert Biznesplany.Biz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *