Przedłużenie naboru do działania 6.2 w województwie opolskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z koniecznością zmian Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów oraz Beneficjentów pomocy, którzy przystępują do działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie opolski przedłużył termin przyjmowania wniosków do dnia 30 października bieżącego roku.

Wojewódzki Urząd Pracy informuje także, iż wszyscy wnioskodawcy, którzy wcześniej złożyli projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki na podstawie piątej wersji Wytycznych będą mogli wycofać swój wniosek i złożyć nowy po ukazaniu się nowych Wytycznych konkursowych w wersji numer 6. Natomiast pozostali Wnioskodawcy zobowiązani są aplikować zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi(wersja nr 6). Więcej informacji i aktualności na temat konkursu w Programu Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu: www.pokl.opolskie.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *