Rozpoczęcie naboru aplikacji do Priorytetu IX w województwie podkarpackim

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie Priorytety IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki powinni złożyć stosowne wnioski do 15 grudnia 2009 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w pokoju 1, Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie w pokoju 33a, Oddziale Zamiejscowym WUP w Przemyślu w pokoju nr 4 lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Tarnobrzegu w pokoju nr 7. Wnioski można doręczać osobiście, poczta lub kurierem w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Programu Kapitał Ludzki udzielane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie osobiście, drogą e-mailową lub telefonicznie.

W konkursie udział mogą wziąć wszystkie podmioty, które zostały określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz spełniające założenia i wymogi konkursowe.

Dla zainteresowanych odbędzie się 8 października bieżącego roku spotkanie informacyjne, na którym organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą odpowiednio wypełnić wniosek o dofinansowanie. Będzie ono miało miejsce w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Sali RA 21 przy ulicy Sucharskiego 2 o godzinie 10. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: www.pokl.wup-rzeszow.pl .

O dotację mogą się ubiegać projekty obejmujące:

  • wsparcie oraz tworzenie inicjatyw wspierających rozwój edukacji na terenach wiejskich oraz podnoszenie jego poziomu,
  • rozwój usług edukacyjnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich,
  • działania promocyjne, które pobudzą świadomość ludzi z obszarów wiejskich na temat korzyści i możliwości jakie daje dobre wykształcenie,
  • działania informacyjne, które pomogą zdobyć mieszkańcom wsi potrzebną wiedzę na temat edukacji i działań, które pomogą wybrać jak najlepszą szkołę.

Działania tego typu mają pomóc ludziom z obszarów wiejskich wybrać jak najlepszą dla nich formę oraz ścieżkę edukacji, dzięki której później uzyskają oni więcej możliwości oraz ciekawych ofert pracy. Tego typu projekt ma zapewnić odpowiednie wykształcenie na terenach, gdzie jego współczynnik jest najmniejszy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *