Rozpoczęcie naboru wniosków do Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił termin składania aplikacji do działania 6.3 w programie Kapitał Ludzki. O dotację mogą ubiegać się wszyscy z wyłączeniem osób fizycznych , które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej. Informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym EPS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Termin składania aplikacji to od 24 września 2009 roku do 26 października bieżącego roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Dotacja może zostać przeznaczona na:

  • projekty wspomagającej wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, stworzenie większej ilości miejsc pracy, rozwój usług aktywizacyjnych,
  • wsparcie inicjatyw lokalnych w dziedzinach: informacyjnej, szkoleniowej, promującej aktywizację społeczności oraz doradczej,
  • wspomaganie rozwoju dialogu na poziomie społeczności lokalnych, publiczno-społecznego oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Istotną informacją jest także planowanie spotkanie Beneficjentów konkursu dnia 7 października bieżącego roku.

Dzięki programowi zwiększone mają zostać szanse społeczności lokalnych na znalezienie odpowiedniej pracy, wzrost aktywizacji tego typu społeczeństw oraz tworzenie nowych stanowisk pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *