Rozpoczęcie naboru wniosków do Poddziałania 2. 1. 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugiego października 2009 roku ruszył nabór wniosków do Działania 2. 1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013, potrwa on do 30 listopada bieżącego roku. Instytucja wdrażającą w tym przypadku jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ten jest konkursem zamkniętym o numerze PO KL/2.1.2/2009/P.

Wnioski należy przesyłać na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie( kod pocztowy: 00-834). Aplikację należy utworzyć poprzez Generator Wniosków Aplikacyjnych znajdujący się na stronie PARP. Dokumentacja konkursowa oraz wzory umów o dofinansowanie dostępne są również na tej samej witrynie WWW.

Całościowy budżet tego Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi 30 253 443 euro. Maksymalne dofinansowanie wszystkich wniosków wynosi 10 milionów złotych oraz 100% wszystkich poniesionych w projekcie przez wnioskodawcę kosztów. Minimalna zaś kwota to 200 tysięcy złotych na jeden projekt, maksymalna zaś 4 miliony złotych.

Tematyką konkursu jest : Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności. W ramach tego można zgłaszać projekty, które dotyczą wzmożenia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, wspieranie innowacyjnych technologii, nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zarządzania działalnością gospodarczą. O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia, związki, organizacje związkowe oraz reprezentujące pracodawców na podstawie ustawy dnia z 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych.

Wnioski będą oceniane na podstawie takich kryteriów jak:

  1. Kryteria ogólne: formalne, merytoryczne i horyzontalne.
  2. Kryteria szczegółowe: dostępu i strategiczne.

Projekt ten ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz podnoszeniu jakości wykonywanych usług, stosowaniu najnowszych technologii oraz metod pracy, a także umiejętnego zarządzania międzynarodowym przedsiębiorstwem.

Wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie do 59 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania wniosków.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.