Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Priorytety VII- Promocja integracji społecznej w województwie łódzkim

Do dnia 30 listopada bieżącego roku będzie trwać nabór wniosków do Priorytetu VII o temacie: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Wnioski można składać w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na ulicy Wólczańskiej 49 w pokoju 6 i 7 od godziny 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Projekt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych, które nie zalegają z płatnościami dla państwa, takimi jak podatki oraz składki na ubezpieczenie i zdrowotne, ponadto takie, które spełniają wszystkie założenia i wymogi konkursowe.

Na tą edycję Priorytetu VII jest przeznaczonych 4 miliony złotych, maksymalne dofinansowanie o jakie można się ubiegać wynosi aż 100 % wszystkich kosztów realizacyjnych. Wszelkie potrzebne dokumenty oraz wzory umów i wniosków o dofinansowanie można odebrać w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, drogą e-mailową: pokl@wup.lodz.pl lub telefonicznie: 042 632 01 12, wewnętrzny 119 lub 120.

Dotację można otrzymać na cele takie jak innowacyjne metody, które pomogą zwiększyć poziom integracji społecznej w województwie łódzkim, a także zapobiegną wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz podniosą poziom, szybkość reakcji interwencji społecznych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.