Szkolenia dotyczące przygotowywania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od dnia 16 listopada 2009 roku postanowiło wznowić cykl szkoleń dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Spotkania te organizowane są w ramach inicjatywy Projekt pipeline i skierowany jest do osób reprezentujących wnioskodawców indywidualnych projektów, które są realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz szesnastu regionalnych programów operacyjnych- przeznaczone jest na to 300 miejsc, natomiast dla pracowników instytucji zarządzających oraz pośredniczących (I i II stopnia) w tych programach przewidziano 200 miejsc.

Grupy te mają osobne programy szkoleń ze specjalnym uwzględnieniem specyficznych obowiązków każdej z nich w procesie realizacji projektu. Szkolenia będą odbywały się w ośmiu miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Sopocie, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu oraz Rzeszowie, prowadzi jest firma Ekologus Sp. Z o.o. z Bielska-Białej.

Harmonogram, tematyka warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej wykonawcy: http://ekologus.pl/dmdocuments/ropsmain2.html. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mailowy: ikz@ikz.com.pl lub faksem pod numer: 033 469 03 22. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ekologus.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.