Termin naboru wniosków do działania 9.3 w województwie pomorskim

Urząd Marszałkowski Województw Pomorskiego ogłosił termin naboru wniosków do działania 9.3- Lokalne Inicjatywy obywatelskie w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Aplikować można od dnia 12 października 2009 roku do 15 listopada bieżącego roku.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do marca 2010 roku i zostaną opublikowane na jednej ze stron internetowych: www.dprow.woj-pomorskie.pl oraz www.dpr.woj-pomorskie.pl . Na tych samych witrynach można pobrać wzory wniosku i umowy o dofinansowanie.

Aplikować można osobiście, pocztą lub kurierem, wniosek powinien zostać dostarczony do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na ulicy Augustyńskiego 2, pokój nr 300, Gdynia. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, maksymalny próg procentowy dofinansowania wynosi 85%.

Minimalna wartość projektu to 20 tysięcy złotych, maksymalna zaś to 400 tysięcy złotych.

Dofinansowanie może zostać udzielone na takie projekty jak:

  • budowa, przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie pomieszczeń ora obiektów o charakterze dydaktycznym, mieszczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym naciskiem na laboratoria i sale do praktycznej nauki zawodu, zakres ten obejmuje także przedszkola i odziały przedszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • roboty budowlane i modernizacyjne istniejących obiektów społeczno-edukacyjnych, w tym internatów i stołówek wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej takich jak teatry, amfiteatry, sale wystawowe, sale koncertowe, biblioteki oraz gminne ośrodki kultury,
  • przebudowa, rozbudowa i remont budynków, których funkcja zostanie zmieniona na funkcję przedszkolną,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja oraz roboty budowlane w istniejących obiektach sportowych, takich jak sale, hale sportowe, pływalnie, boiska sportowe, place zabaw, miejsca uprawiania sportów zimowych oraz letnich wraz z odpowiednim wyposażeniem,
  • wyposażenie obiektów sportowych oraz społeczno-edukacyjnych wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *