Termin naboru wniosków w ramach Priorytetu IX

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłosił termin składania wniosków w ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki o temacie „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 19 października 2009 roku do 4 grudnia bieżącego roku w godzinach od 8 do 15 w dni robocze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na ulicy E. Plater 1, piętro III, pokój 303, 10-562 Olsztyn. Numer telefonu do kontaktu: 089 52 19 715 lub 089 52 19 722. Wnioski można dostarczać osobiście, poczta oraz poprzez firmę kurierską. W tym przypadku decyduje data napłynięcia wniosku do instytucji ogłaszającej dany konkurs.

Do konkursu mogą startować wszystkie podmioty, które zostały uwzględnione w artykule 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych( Dziennik Ustaw Nr 249, pozycja 2104 z późniejszymi zmianami).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego , a także na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl . Informacje udzielane są w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Informacji i Promocji na ulicy Emilii Plater 1 w Olsztynie, pokój 356, poprzez adres e-mailowy: dfs@warmia.mazury.pl, dostępne są także na stronie internetowe: www.efs.warmia.mazury.pl oraz pod numerem telefonu: 089 52 19 721.

Celem konkursu jest poszukiwanie nowoczesnych i lepszych metod modernizacji kształcenia zawodowego, wypracowywanie nowych oraz upowszechnianie ich na rynku lokalnym oraz regionalnym, a także włączenie do aktualnego nurtu polityki stosowania nowych rozwiązań.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które wprowadzają innowacyjne metody modernizacji oferty kształcenia zawodowego na rynku pracy, testujące te nowatorskie rozwiązania. Projekty musza uwzględniać badanie i rozwój promowanego produktu, zwłaszcza jeżeli są to projekty testujące konkretne usługi czy działania.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *