Trwa rekrutacja uczestników do projektu „MAGUS” – Warszawski program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 302 600,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 302 600,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji: 01.06.2009 r. – 31.05.2011 r.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne WarszawyOpis projektu:


Cel główny projektu
 • Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Warszawy powyżej 50 roku życia poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw w regionie, zakładanych przez osoby z grupy, która spotyka się z formą dyskryminacji na rynku ze względu na wiek. W wyniku naboru zostanie wyłoniona grupa 50 uczestników szkoleń. Na zakończenie szkoleń, na podstawie przedstawionego biznesplanu zostanie wyłoniona grupa 15 Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymają w dwóch transzach dotację na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł, która następnie musi zostać wydatkowana i rozliczona na warunkach i w terminie określonym umową. Razem z dotacją przyznawane będzie podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł przez pierwsze 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy.


Cele szczegółowe projektu:

 • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Warszawy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • Wyrównanie szans na rynku pracy osób, które są w gorszej sytuacji,
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych,
 • Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy osób 50+,
 • Dla uczestników przewidzianych jest w sumie 65h/osobę szkoleń i warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej itp.,
 • Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, rekrutacja przewidziana jest na październik natomiast początek szkoleń na listopad 2009r.
Grupa docelowa projektu:
 • Osoby, które ukończyły 50 lat,
 • Osoby długotrwale bezrobotne lub osoby zatrudnione,
 • Osoby będące mieszkańcami Warszawy z zamiarem stałego pobytu,
 • Osoby, które na rok przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Rekrutacja uczestników do projektu – 01.10.2009 – 30.10.2009

Kwestionariusz i Regulamin Rekrutacji pobrać można ze strony internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl a także w Biurze Projektu, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa Tel. (22) 50 50 971 oraz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Al. KEN 61, tel. (22) 546 60 18 i Urzędzie Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, tel (22) 699 84 33.

Informacje dodatkowe:


Biuro projektu:
ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa
telefon kontaktowy (22) 50 50 971

Koordynator projektu: Maciej Wójtowicz
e-mail: m.wojtowicz@um.warszawa.pl

informacje o projekcie: www.um.warszawa.pl

Źródło: www.um.warszawa.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *