Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest czynnością prawną, w której sprzedawca przenosi na kupującego własność nabytej przez niego rzeczy. Kupujący z kolei jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej ceny za zakupioną rzecz –  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 KC)

Sprzedaż zobowiązuje dwie strony – sprzedający przenosi rzeczy lub prawa na kupującego, który płaci za nieokreśloną kwotę pieniężną. Wypływający wniosek jest prosty; umowa sprzedaży jest umową o charakterze odpłatnym. Całkiem inna sytuacja jest wówczas, kiedy nabywca jest zwolniony z zapłaty za rzecz – niemniej jednak mówimy wtedy o umowie darowizny.

Obowiązkiem kupującego jest zapłacenie za daną rzecz. Można rzec, że cena jest swego rodzaju ekwiwalentem zakupionych rzeczy w drodze umowy sprzedaży. Określa ona trzy podstawowe elementy:

 1. wartość danej rzeczy
 2. koszty sprzedaży
 3. zysk, który otrzymuje sprzedawca

Kupujący ma opcjonalnie do wyboru dwie formy zapłaty: gotówka lub forma bezgotówkowa. Forma gotówkowa jest rozumiana poprzez płacenie pieniędzmi lub czekiem gotówkowym – forma bezgotówkowa to przelewy bankowe, wszak każdy podmiot gospodarczy musi mieć otwarty rachunek bankowy.

Umowa sprzedaży jest zawierana „na piśmie”, niemniej jednak istnieją wyjątki od tej reguły – takowym jest m.in. umowa sprzedaży nieruchomości, w której musi być zawarty szereg informacji jak adres, numer księgi wieczystej, numery geodezyjne, czy też powierzchnia nieruchomości. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w umowie sprzedaży nieruchomości cena nie musi być z góry określona – zazwyczaj obie strony uzgadniają ją drogą chociażby starego jak świat „krakowskiego targu” – sprzedawca w obawie przed wycofaniem oferty kupującego godzi się obniżyć cenę, a kupujący wykorzystuje to i stara się „wytargować” jeszcze większy upust.

Charakterystyka umowy sprzedaży

 • sprzedaż konsensualna
 • sprzedaż odpłatna
 • sprzedaż kauzalna
 • sprzedaż zobowiązująca

Najważniejsze elementy umowy sprzedaży

 • określenie stron (sprzedający, kupujący)
 • określenie przedmiotu lub praw
 • określenie ceny

W kwestii umowy sprzedaży bezwzględnie trzeba zaznaczyć, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod żadnym pozorem nie można sprzedawać:

 • zabytków historycznych mających ogromne znaczenie dla kraju
 • broni palnej (wymagane jest pozwolenie zarówno na sprzedaż, jak i na posiadanie broni)
 • narkotyków (zasada ta dotyczy zarówno narkotyków twardych i miękkich)

Obowiązki kupującego

 • uiszczenie określonej sumy pieniężnej
 • odebranie zakupionej rzeczy

Obowiązki sprzedającego

 • przeniesienie własności sprzedawanej rzecz
 • wydanie kupującemu przedmiotu umowy (po wcześniejszej zapłacie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *