Unia Europejska murem za niepełnosprawnymi

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, aby położyły szczególny nacisk na rehabilitację przez pracę i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym kierunku poszły zmiany legislacyjne, dzięki którym od 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może wspierać finansowo zarówno wchodzących na rynek pracy z własną działalnością gospodarczą, jak i niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy już na tym rynku operują. Główną oś wsparcia została nakierowana na pomoc w tworzeniu nowych firm. PFRON, przekazując samorządom fundusze z kar i składek płaconych przez firmy, które z rozmaitych powodów nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, daje im możliwość przekazania ich biznesmenom z orzeczeniem. Niestety, samorządy w różny sposób z tej możliwości korzystają, dlatego nie zaszkodzi odpowiedni, dobrze pojęty lobbing w tej sprawie nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również organizacji ich wspierających i reprezentujących. Jest o co walczyć, bowiem skala pomocy oferowanej przez PFRON jest o wiele większa niż ta, która mogą zaoferować Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym. Te ostatnie bowiem proponują na „rozkręcenie” własnego biznesu kilkanaście złotych, PFRON – przy dobrym biznesplanie, pomyśle i odrobinie szczęścia – ponad 46 tysięcy złotych. To dotacja bezzwrotna, jeśli tylko zakładający firmę będzie postępował zgodnie z zapisami umowy, którą podpisze ze starostwem. Owszem, czego nie można kryć, pieniądze z PFRON są osiągalne trudniej, więcej też warunków wnioskodawcy muszą spełnić (przy czym konieczność posiadania trzech żyrantów bądź innego, równie „mocnego” zabezpieczenia) jest tylko początkiem mozolnej drogi. Ale i tak warto o te pieniądze aplikować (szczegóły poznać można w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w wypadku powiatów i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w wypadku miast).

Wśród korzystających z tych funduszy najwięcej jest osób decydujących się prowadzić punkty handlowe i usługowe. Specjalne oferty dla wchodzących na rynek biznesmenów mają dystrybutorzy prasy, a prowadzenie własnego kiosku jest bardzo popularnym pomysłem korzystających z dotacji. Problemów z jej pozyskaniem nie mają też ci, którzy pragną zająć się grafiką komputerową, budową stron internetowych, pozycjonowaniem stron w Internecie czy pojętymi ogólnie usługami z branży IT.

A to dopiero początek wsparcia, którego udziela PFRON. Inną formą pomocy jest refinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne. Konkretnie chodzi o najbardziej obciążające prowadzących działalność gospodarczą jego elementy – ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe. Jest to tym bardziej cenna pomoc, że od 1 stycznia 2009 roku PFRON nie refunduje już składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

PFRON nie zapomniał również o tych, którzy od jakiegoś czasu prowadzą już swój biznes, a na jego założenie nie wzięli pieniędzy z dotacji Funduszu. Dla tych niepełnosprawnych przedsiębiorców przeznaczona jest refundacja odsetek od komercyjnych kredytów wziętych w bankach na rozwój swojej firmy. Można w ten sposób uzyskać wsparcie w kwocie nie przekraczającej 50 procent wartości odsetek kredytu.

Zapoznaj się z ofertą tworzenia biznesplanu i wniosku dla PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.