Warsztaty „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL” w Sieradzu

Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych w Sieradzu organizuje szkolenie o tematyce „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Warsztaty te potrwają osiem godzin prowadzone przez pana Michała Fetera w budynku Regionalne Izby Gospodarczej przy ulicy Pułaskiego 5 w Sieradzu. Odbędą się one 14 października bieżącego roku o godzinie 9.

Celem szkolenia jest udzielenie informacji osobom, które pragną przystąpić do konkursów na projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, praktyczna nauka korzystania z aplikacji Generator Wniosków PO KL, wskazanie odpowiednich praktyk mających na celu przygotowanie dobre projektu. Zajęcia mają formę warsztatową, używane będą podczas jego trwania rzutnik oraz komputery stacjonarne.

Do szkolenia mogą przystąpić przedstawiciele(jest to tez docelowa grupa szkolenia): organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek edukacyjnych łącznie z przedszkolami, organy prowadzące, samorządy terytorialne, projektodawcy EFS z terenów wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców, a także osoby, które pragną przystąpić do któregoś z konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy powinni pochodzić w powiatów takich jak łaski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Strukturalnych w Sieradzu, mieszczącym się przy ulicy Pułaskiego 5. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej RO EFS: www.sieradz.roefs.pl . O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu są zobligowane do powiadomienia RO EFS co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W innym przypadku zmuszone będą bez sprzeciwu pokryć koszty warsztatów oraz materiałów szkoleniowych. Osoby, które tego nie zrobią w następnym procesie rekrutacyjnym do szkoleń organizowanych przez RO EFS w Sieradzu nie będą już brane pod uwagę. Zakwalifikowani do warsztatów uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.