Wznowienie konkursu w województwie podlaskim!

23 września 2009 roku został wznowiony konkurs ogłoszony 30 czerwca bieżącego roku w ramach działania 8. 1. 2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, organizowane jest ono w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Przeznaczone jest ono dla firm i przedsiębiorstw, które zajmują się tematyką zmiany profilu działalności firmy,  a także osoby, które chcą zmienić swój zawód na inny.

Wyróżnionych jest pięć typów projektów:

  1. Jest to wsparcie dla osób w niepewnej sytuacji związanej z pracą, którym grozi zwolnienie.
  2. Wszelakie szkolenia i poradnictwo zawodowe.
  3. Poradnictwo psychologiczne.
  4. Pomoc w zmianie miejsca pracy, jest to jednorazowa pomoc finansowa dla osób, które dojeżdżają do miejsca pracy ponad 50 kilometrów.
  5. Wsparcie dla osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem personalnym oraz szkoleniami dotyczącymi zakładania własnego biznesu. Środki na rozwój przedsiębiorczości wynoszą maksymalnie 40 tysięcy złotych na jeden projekt. Jest to typ wsparcia pomostowego na czas od sześciu do dwunastu miesięcy. Wsparcie w tym przypadku wypłacane jest w formie co miesięcznej kwoty, która nie może przekraczać równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacania zapomogi finansowej.

Firma ubiegająca się o dotację musi podnosić świadomość pracowników w zakresie możliwości przekwalifikowania się i wyboru nowego zawodu, a także szkolenia wspomagające proces zmiany profilu działalności.

Projekt został wznowiony ze względu na niewyczerpanie całościowych funduszy przeznaczonych na ten konkurs. Aplikacje można składać do 31 grudnia 2009 roku, w przypadku wyczerpania limitu środków konkursowych termin ten może ulec zmianie. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty gospodarcze, oprócz osób fizycznych, chyba, że ich działalność działa w obrębie branży gospodarczej oraz oświatowej.

Więcej potrzebnych szczegółów można odnaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, drogą mailową: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl oraz stronie internetowej białostockiego urzędu http://www.pokl.up.podlasie.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *