Zakończono konsultacje dokumentu „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Zakończono konsultacje społeczne „Poradnika dotyczącego realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.  Dokument ten został umieszczony na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl w zakładce Działania promocyjne, w sekcji Najnowsze wydawnictwa.

Poradnik był konsultowany społecznie, można było zgłaszać swoje uwagi, które pomogły ulepszyć tekst dokumentu, powstał on przy znaczącej współpracy ekspertów zaangażowanych w realizację Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem tego poradnika jest pomoc wnioskodawcom przygotowaniu efektywnego i odpowiedniego wsparcia, przeznaczonego dla osób wykluczonych społecznie, a także jego praktyczne zastosowanie i rozwiązywanie problemów o tematyce społecznej. Jego treść pokazuje jak realizować projekt przy uwzględnieniu realnych potrzeb odbiorców, uświadamia ogrom różnego typu dysfunkcji oraz barier, które powodują wykluczenie zarówno z życia społecznego, jak i rynku pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.