Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Programu Kapitał Ludzki

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ogłosił nabór ofert na temat optymalizacji dokumentu „Zasady udzielania pomocy publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór ten ma na celu poprawienie spójności tekstu, ujednolicenie całości treści, korekta merytoryczna oraz prawna.

Ma to na celu usprawnienie pracy Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów, a także wszystkich uczestników projektu. Propozycje należy wysłać do 9 października bieżącego roku na adres mailowy Pauliny Muchy: paulina.mucha@mrr.gov.pl. Informacje udzielane są również pod tym samym adresem.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *