Zmiana terminu naboru wniosków w województwie pomorskim!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zmienił termin naboru aplikacji do Działania 9.3 Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego . Wnioski można składać od 12 października 2009 roku do 15 listopada bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do marca 2010 roku. Konkurs może zostać rozwiązany wcześniej niż przewidywana data.

Maksymalny koszt finansowania wynosi 85% całości kosztów danego projektu. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na :

  • budowę, rozbudowę, a także przebudowę oraz wyposażone obiektów dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia szkół podstawowej, gimnazjalnej oraz ponad gimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem sal laboratoriów szkolnych oraz sal do praktycznej nauki zawodu. W zakres ten wchodzą także pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie bazy dydaktycznej o przedszkola,
  • budowę, przebudowę, rozbudowę, a także modernizację i wyposażenie budynków przedszkoli,
  • roboty budowlane znajdujące się na terenie obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej, w skład tego wchodzą także budynki i pomieszczenia towarzyszące jak internaty czy stołówki,
  • budowę, rozbudowę, a także przebudowę obiektów zajmujących się działalnością oświatową oraz kulturową. W skład tego zakresu wchodzą biblioteki, gminne ośrodki kultury, domy kultury, amfiteatry, teatry, sale wystawowe oraz sale koncertowe,
  • rozbudowę, przebudowę oraz remont istniejących obiektów, które mają zostać przekwalifikowane do funkcji przedszkoli,
  • rozbudowę, przebudowę, remont, a także roboty budowlane i wyposażenie obiektów sportowych istniejących już wcześniej. W skład wchodzą wszelkiego typu hale sportowe, baseny, kluby sportowe, boiska sportowe, place zabaw.
  • wyposażenie istniejących obiektów sportowych, dydaktycznych oraz społeczno- edukacyjnych, aby podnieść jakość świadczonych usług, wprowadzić nowe oraz dokonać niezbędnych modernizacji.

Do projektu mogą startować zatem placówki oświatowe, kulturowe, zajmujące się szkoleniami oraz dydaktyką.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.