Zmiana terminu naboru wniosków województwie dolnośląskim!

Nastąpiła zmiana terminu nadsyłania wniosków do Działania 4. 1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu dla Województwa Dofinansowania. Wnioski będą przyjmowane przez Instytucję Zarządzającą Programem w dniach od 30 września 2009 roku do 16 listopada bieżącego roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 32 dni od zakończenia oceniania nadesłanych wcześniej aplikacji, będą one dostępne na stronie Regionalnego Programu dla Województwa Śląskiego. Wnioski należy składać w Punkcie Przyjęcia Wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ogólna suma dofinansowania dla tego programu wynosi 15 983 664 euro. Maksymalne poziomy dofinansowania pojedynczych projektów są określane poprzez trzy poziomy: w przypadku braku pomocy publicznej, w przypadku pomocy publicznej niepodlegającej notyfikacji raz w przypadku pomocy publicznej zgodnej z zasadami wspólnego rynku i uznanej przez Komisję Europejską.

Startować do konkursu mogą jednostki samorządów terytorialnych, związki, stowarzyszenia na stałe związane z tymi jednostkami, firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, która zajmuje się gospodarka odpadową.

Dofinansowanie można uzyskać na takie cele jak:

  • budowa, rozbudowa i przebudowa zakładów zajmujących się gospodarką odpadową, w tym stacje przeładunkowe, obiekty unieszkodliwiania odpadów, miejsca składowania oraz przetwarzania odpadów socjalnych, surowców wtórnych oraz instalacje do neutralizacji,
  • kupno wyposażenia wyżej wymienionych obiektów,
  • podniesienie jakości składowisk odpadów, aby osiągnęły one poziom europejski,
  • inwestycje mające na celu rozwój alternatywnych źródeł energii pozyskiwanych z rozkładu odpadów, jak na przykład uzyskiwanie energii z biogazu.

Wybrane zostaną wnioski, które w najlepszy sposób wykorzystają całą kwotę dofinansowania, będą najbardziej realistyczne i korzystne dla społeczności lokalnych. Warunkiem koniecznym jest współpraca z jednostkami samorządów terytorialnych takimi jak gmina.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *