Błędy przedsiębiorców: #9 Brak kluczowych czynników sukcesu firmy

Czy Twoje codzienne wysiłki przybliżają Cię do osiągnięcia wyznaczonych celów?

W większości firm odpowiedź na to pytanie brzmi: nie – przedsiębiorcy i pracownicy tracą sporo czasu na czynności, które tak naprawdę nie przyczyniają się do rozwoju prowadzonego przez nich biznesu.

Okazuje się, że jest tylko kilka obszarów decydujących o tym, czy firma odniesie sukces, czy nie. Tymi czynnikami sukcesu mogą być np. marketing albo rozwój produktów i usług. Jeśli posiadasz dużą wiedzę o swojej firmie, będziesz w stanie zidentyfikować te kluczowe dla jej sukcesu punkty.

Zapewniam Cię, że powodzenie (lub jego brak) prowadzonego przez Ciebie biznesu zależy od Twojego podejścia do kluczowych czynników sukcesu. Ich zrozumienie oraz poświęcanie im 100 proc. uwagi jest najlepszym sposobem, żeby dodać mocy Twoim działaniom i przeskoczyć na wyższy poziom rozwoju.

1. Zidentyfikuj kluczowe czynniki sukcesu

Na początku musisz zidentyfikować, jakie czynniki są najważniejsze w firmie. Być może zadawałeś sobie to pytanie wcześniej? Warto jednak ponownie się nad nimi zastanowić. Wielu przedsiębiorców podaje, że są to: sprzedaż, marketing, ludzie, rozwój produktu, klienci. To oczywiście prawidłowe odpowiedzi, ale Ty musisz sięgnąć głębiej.

Poniżej wypisałem listę czynników, nad którymi powinieneś się zastanowić. Ich kolejność jest przypadkowa. Wykaz zawiera tylko najbardziej oczywiste czynniki.

Zapoznaj się z nimi i zastanów, które z nich są najbardziej krytyczne dla Twojej działalności. Być może dodasz czynnik pasujący tylko do Twojej działalności, charakterystyczny tylko dla Ciebie? To bardzo dobrze.

Poniższa lista ma tylko uświadomić Ci najważniejsze obszary działań. Nie wyczerpuje ona tematu.

 • badania marketingowe;
 • rekrutacja;
 • dystrybucja;
 • satysfakcja klientów;
 • proces sprzedaży;
 • komunikacja marketingowa;
 • referencje;
 • badania produktu;
 • wydatki zarządu;
 • baza wiedzy;
 • rozwój produktu;
 • produkcja;
 • programy rozwoju pracowników;
 • szkolenia;
 • komunikacja wewnętrzna;
 • planowanie strategiczne;
 • logistyka;
 • przywództwo;
 • główne cele;
 • korzyści;
 • wsparcie klientów;
 • jakość;
 • misja/cel istnienia firmy;
 • wartości firmy;
 • zarząd.

Wybierz siedem najważniejszych, Twoim zdaniem, czynników.

Dlaczego siedem? Ludzki umysł może efektywnie zajmować się tylko 5-9 różnymi kierunkami działania i w ich obrębie podejmować decyzje. Wybierzmy więc średnią – 7. Musisz ciągle skupiać się na wybranych czynnikach. Jeśli będzie ich zbyt dużo, pogubisz się.

2. Określ sposób mierzenia każdego z czynników

Każdy z tych czynników może zostać zmierzony. Tylko od Ciebie zależy, jak takie pomiary będą wyglądać. Przy pomiarze sprzedaży może to być np. wartość zbytych produktów lub usług.

3. Ustaw skalę pomiaru

Każdy z wybranych czynników powinien mieścić się w stworzonej skali. Np. jeśli zamyka się ona w granicach 1-10, ustaw klika przedziałów: najniższy (1), słaby (2-3), średni (4-5), dobry (6-7), bardzo dobry (8-9) i wyjątkowy (10).

Teraz każdemu z czynników przyporządkuj liczbę, która wg Ciebie najlepiej odpowiada obecnej sytuacji. Bądź obiektywny. Poproś innych, żeby wyrazili opinię na temat punków, jakie przyznałeś. Obiektywnej oceny dokonasz dzięki opisaniu każdego z punktów. Jeśli dany czynnik będzie odpowiadał jednemu z opisów, przyporządkuj mu odpowiedni punkt na skali.

4. Określ nowe cele

Teraz przejdź do stworzenia nowych celów. Po określeniu miejsca, w jakim znajduje się Twój biznes, wyznacz cel rozwoju i drogę jego osiągnięcia.

Możesz określić punkt startu jako 5, a cel jako 8. Jest to implikacja Twoich intencji: czy osiągnięcie takich, a nie innych zysków ze sprzedaży pozwoli Ci osiągnąć poziom 8 czy 10.

Zobaczysz, że stworzenie takiego systemu będzie miało ogromny wpływ, na co przeznaczysz środki firmy i jej energię.

5. Dojście do celu

Między każdym z punktów na skali jest dystans, który będziesz starał się pokonać. Skoncentruj się na nim i zastanów, jakie działania pozwolą Ci go zmniejszyć.

Wykorzystaj najlepszy dla Ciebie sposób tworzenia nowych pomysłów. Stwórz kilka możliwych inicjatyw, które pozwolą Ci przejść z punktu A do B. Przy odrobinie szczęścia Twoje inicjatywy będą pracować razem i pozwolą Ci osiągnąć zamierzony cel.

Jeśli stworzysz alternatywne pomysły, wybierz najlepszy z możliwych. Zrób to jednak na podstawie obiektywnych kryteriów i racjonalnej oceny sytuacji, ryzyka, itd.

Gdy rozpoczniesz realizację pomysłów, ciągle mierz rezultaty, sprawdzaj efekty podjętych wyborów. Pokazuj Twoje osiągnięcia współpracownikom i chwal się nimi na zewnątrz. Niech otoczenie i konkurencja je zobaczą.

Łukasz Schab

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.