Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?

Na rynku istnieje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji pojęcia Business-to-Business  (B2B). Zgodnie z definicją Wikipedii, „B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami”. Krótko mówiąc jest to zespół relacji pomiędzy:

 • firmą a innymi firmami – pośrednikami
 • dostawcami
 • dystrybutorami
 • punktami sprzedaży i świadczenia usług
 • oraz innymi partnerami biznesowymi.

W relacjach B2B istotną rolę odgrywają elektroniczne systemy teleinformatyczne usprawniające transakcje biznesowe w układzie dostawcy-odbiorcy, czy producenci-dystrybutorzy.

Rynki B2B

Wymiana handlowa pomiędzy uczestnikami w modelu B2B odbywa się głównie na dwa sposoby, poprzez:

 • rynek wertykalny (pionowy) – jest to wymiana handlowa w obrębie jednego sektora, bądź branży,
 • rynek horyzontalny (poziomy) – są to transakcje handlowe pomiędzy firmami z różnych branż.

Sposób organizacji wymiany handlowej w relacjach B2B

Wyróżnić możemy dwa modele wymiany handlowej realizowanej w ramach B2B:

 • aukcyjno – przetargowy – w tym wypadku zastosowanie ma elektroniczne narzędzie negocjacji handlowych. Dochodzi tutaj do porównania cen oferowanych przez różnych dostawców za podobny towar i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie narzędzi aukcyjnych,
 • eProcurement – inaczej zwany elektronicznym systemem obsługi zaopatrzenia (system katalogowy). W tym wypadku chodzi o sposób organizacji procesu zaopatrzenia, od momentu otrzymania zlecenia przez dostawcę, aż do realizacji płatności przez odbiorcę. W ramach tej wymiany platformą B2B są katalogi elektroniczne i systemy informatyczne obsługujące zakupy.

W Internecie, platformy B2B pojawiają się głównie w postaci:

 • giełd towarowych (np. www.wgt.com.pl )
 • wortali branżowych (np. www.exporter.gov.pl )
 • witryn aukcyjnych (www.openkontakt.pl, www.zentrada.pl )
 • oraz witryn handlowych.

Źródło: http://www.web.gov.pl/

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji dla e-biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.