Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek.

Ponadto, e-usługą jest wyłącznie usługa:

 1. polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet
 2. świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (zindywidualizowana)
 3. realizowana bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie w tej samej lokalizacji, czyli zdalnie.
 4. spełniająca warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/zamówienie.

Co zatem jest e-usługą?

Usługi świadczone drogą elektroniczną, które mogą mieć również odpowiednik w świecie rzeczywistym, np.:

 • serwisy informacyjne, vortale, gazety i czasopisma online,
 • biblioteki cyfrowe, e-book, audiobook, video-on-demand,
 • e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-finanse,
 • systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard),
 • e-rozrywka, e-fotoalbumy, psychozabawy, psychotesty,
 • e-learning, e-translacja, automat. translacja głosowa
 • e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety
 • e-ogłoszenia, e-oferty, aukcje internetowe

Usługi świadczone drogą elektroniczną, które mogą istnieć wyłącznie wirtualnie, np.:

 • wyszukiwarki i przeglądarki internetowe,
 • wortale, serwisy społecznościowe,
 • gry on-line, infotainment, webcasting,
 • głosowe odsłuchiwanie stron WWW, rozpoznawanie i synteza mowy,
 • udostępnianie, aktualizacja oprogramowania,
 • narzędzie dostępne przez stronę WWW pomagające zarządzać projektami/zadaniami, takie jak np.:
  • http://basecamphq.com/
  • http://www.rememberthemilk.com
  • wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW (np.http://www.robotreplay.com/

Co nie jest e-usługą?

Na pewno do e-usług w przedstawionym ujęciu nie można zaliczyć:

 • usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • dostaw następujących towarów i świadczenie następujących usług:
  • towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie – serwisy isklepy internetowe,
  • płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośniki fizycznych,
  • materiałów drukowanych, np. książek, biuletynów, gazet i czasopism,
  • płyt CD, kaset magnetofonowych,
  • kaset wideo, płyt DVD,
  • gier na płytach CD-ROM,
  • usług świadczonych przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej stron WWW, forów, itp.
  • usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),
  • usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego,
  • hurtowni danych off-line,
  • usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
  • centrów wsparcia telefonicznego,
  • usług edukacyjnych świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
  • konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
  • usług telefonicznych z elementem wideo,
  • dostępu do internetu i stron WWW,
  • usług telefonicznych świadczonych przez internet,
  • usług krawieckich, kurierskich, restauracyjnych itp., które możesz zamówić poprzez e-mail lub stronę WWW.

E-usługi wykluczone z dofinansowania

Z dofinansowania wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu następujących e-usług:

 • poczty elektronicznej,
 • związanych z hostingiem,
 • związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych.

Źródło: http://www.web.gov.pl/

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskania dotacji na e-biznes.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.