Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku w POIG?

Udało nam się rozdysponować już 1/3 środków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski podczas konferencji: „Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku?”. – Środki te odegrały znaczącą rolę w amortyzacji negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego – dodał. Spotkanie odbyło się 22 października 2009 r. w Warszawie.

Podsumowanie 2009 roku

Podpisaliśmy już 1 930 umowy na kwotę 14,39 mld zł. Stanowi to ponad 35 proc. całego budżetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Na rzecz beneficjentów zostało zaś wypłaconych blisko 1,6 mld zł – poinformował Jarosław Pawłowski.  Z powodzeniem stosowany jest również mechanizm udzielania zaliczek dla przedsiębiorców. – Zainteresowanie beneficjentów konkursami często pięciokrotnie przekracza dostępną alokację – dodał.

Z dofinansowania w Programie Innowacyjna Gospodarka skorzystało już m.in.: 1 417 małych i średnich przedsiębiorstw, 163 jednostek naukowych  oraz 107 uczelni. – Program ten stwarza niepowtarzalną szansę zwiększenia konkurencyjności gospodarki i nauki poprzez budowę stałego mechanizmu transferu wiedzy i innowacji – podkreślił wiceminister. – Cieszy nas, że przedsiębiorcy pomimo kryzysu, zdecydowali się realizować zaplanowane inwestycje i aktywnie sięgają po unijne dotacje – zaznaczył.

Plany na 2010 rok

– W następnym roku przede wszystkim planujemy wprowadzić kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców. Umożliwimy rozliczania w formie ryczałtu – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego. Dodał również, że czeka nas zmiana sposobu finansowania dotacji w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

– Należy liczyć się z tym, że 2010 rok może być ostatnim, kiedy będzie można ubiegać się o środki z niektórych działań Programu Innowacyjna Gospodarka. Będziemy zatem jeszcze bardziej rygorystycznie patrzeć na projekty wyłonione w ostatnich konkursach, tak aby w jak największym stopniu przyczyniały się one do realizacji wskaźników Programu – zaznaczył J. Pawłowski.

Jak poinformowała Anita Wesołowska, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, w 2010 roku planowane jest uruchomienie 38 konkursów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowy harmonogram zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na poniższych stronach znajdują się prezentacje z konferencji:

POIG priorytet I i II – prezentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

POIG dla przedsiębiorców – perspektywa 2010 r. – prezentacja Ministerstwa Gospodarki

POIG – Co udało się nam osiągnąć – prezentacja MRR

Dotacja na innowacje – Co się będzie działo w 2010 roku – prezentacja MRR


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.