Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 PO KL w województwie łódzkim w 2009 roku

Poniżej przedstawiamy spis dotacji dostępnych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Projekty są realizowane na terenie województwa łódzkiego i rozpoczną się, lub już się rozpoczęły w roku 2009.Zapraszamy równocześnie do skorzystania z naszej oferty pozyskania dotacji z Działania 6.2 PO KL. Chętnie pomożemy Ci w pozyskaniu dotacji na otwarcie własnej firmy.

„Zostań przedsiębiorcą”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł  – rekrutacja od 28 września 2009 r.
 • Organizator: Powiat Opoczyński – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
 • Tytuł projektu: „Zostań przedsiębiorcą”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2A, tel. (44) 736-14-45,
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 26 miejsc szkoleniowych (w tym 20 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 28 września 2009 r. (rekrutacja będzie trwała do momentu przyjęcia 50 formularzy zgłoszeniowych)
 • Termin szkolenia: informacja u oragnizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL


„Własny biznes – szansa dla odważnych II”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 28 września 2009 r.
 • Organizator: Fundacja Inkubator
 • Tytuł projektu: „Własny biznes – szansa dla odważnych II”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 114, tel. (42) 637-01-78, e-mail: m.nowogorski@inkubator.org.pl, owp@inkubator.org.pl, a.gajewska@inkubator.org.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby zamieszkałe w powiecie zgierskim i łęczyckim. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 28 miejsc szkoleniowych (w tym 25 dotacji)
 • Termin i miejsce rekrutacji:
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby po 45 roku życia (50% planowanych uczestników)
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą
 • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat.
 • dla mieszkańców powiatu łęczyckiego: 28.09.2009, 29.09.2009; 30.09.2009 w godz. 9.00 – 15.00 – Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1, sala konferencyjna nr 1 (parter)
 • dla mieszkańców powiatu zgierskiego:  01.10.2009, 02.10.2009, 05.10.2009 w godz. 9.00 – 15.00 – Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, II piętro, pokój nr 26.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
 • specjalistyczne doradztwo.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Mój sposób na biznes”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od  19 października do 2 listopada 2009 r.
 • Organizator: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • Tytuł projektu: „Mój sposób na biznes”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, tel.: (24) 355-74-50 wew. 107, e-mail: i.domzal@kutno.net.pl
 • Strona internetowa: www.arrk.kutno.net.pl (zakładka: POKL „Mój sposób na biznes)
 • Kryteria kwalifikacji: osoby zameldowane na terenie powiatu kutnowskiego. Priorytetowo traktowane będą:
  • osoby po 45 roku życia (50% uczestników)
  • osoby do 25 roku życia
  • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą
  • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat
  • niepełnosprawni.
 • Liczba miejsc: 20 miejsc szkoleniowych (w tym 18 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 19 października 2009 r. do 2 listopada 2009 r.
 • Termin szkolenia: grudzień 2009 r.
 • Dodatkowe wsparcie:
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
  • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
  • specjalistyczne doradztwo
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Rozwój działalności gospodarczej z sektora infrastruktury turystycznej w dolinie Mrogi i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja do 5 października 2009 r.
 • Organizator: Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.
 • Tytuł projektu: „Rozwój działalności gospodarczej z sektora infrastruktury turystycznej w dolinie Mrogi i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-031 Łódź, ul. Tuwima 97, tel. (42) 674-26-62, e-mail: j.borowczyk@isid.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby fizyczne zamieszkałe w gminie Koluszki, Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie infrastruktury turystycznej. Priorytetowo traktowane będą:
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby po 45 roku życia
  • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
  • osoby do 25 roku życia
  • osoby niepełnosprawne.
 • Liczba miejsc: 20 miejsc szkoleniowych (w tym 12 dotacji)
 • Termin rekrutacji: do 5 października 2009 r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
  • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
  • specjalistyczne doradztwo.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Kobieta przedsiębiorcza – własna firma szansą na sukces”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 14 do 21 września 2009 r.
 • Organizator: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Tytuł projektu: „Kobieta przedsiębiorcza – własna firma szansą na sukces”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30, tel. (42) 250-54-50, e-mail: gtomczak@liph.com.pl
 • Kryteria kwalifikacji: kobiety zamieszkałe w Łodzi. Priorytetowo traktowane będą:
  • kobiety po 45 roku życia
  • kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcych w ciągu ostatnich dwóch lat
  • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
 • Liczba miejsc: 26 miejsc szkoleniowych (w tym 20 dotacji)
 • Termin rekrutacji: przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od dnia 14.09.2009 r. do dnia 21.09.2009r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
  • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
  • specjalistyczne doradztwo.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Dobry pomysł – duży sukces”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 1 do 30 września 2009 r.
 • Organizator: Powiat Piotrkowski – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.
 • Tytuł projektu: „Dobry pomysł – duży sukces”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 27 , tel. (44) 647-45-26 wew. 166, 649-53-44, e-mail: lopi@praca.gov.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 40 miejsc szkoleniowych (w tym 20 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 01.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zwalniane z przyczyn dotyczących zakładu pracy, bezpośrednio przed ostatnią rejestracją w urzędzie.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Moje Przedsiębiorstwo – Mój Sukces”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 1 października do 13 listopada 2009 r.
 • Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach
 • Tytuł projektu: „Moje Przedsiębiorstwo – Mój Sukces”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 7, tel. (46) 833-61-82, 833-63-99, e-mail:
  info@pupskierniewice.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 50 miejsc szkoleniowych (w tym 40 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 01.10.2009 r. do 13.11.2009 r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Przedsiębiorczość bez barier – szansa dla niepełnosprawnych”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 25 sierpnia do 30 września 2009 r.
 • Organizator: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
 • Tytuł projektu: „Przedsiębiorczość bez barier – szansa dla niepełnosprawnych”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 262/264, tel. (42) 291-03-25, 291-03-00 e-mail: bez_barier@ie.lodz.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego. Priorytetowo traktowani będą niepełnosprawni:
 • Liczba miejsc: 20
 • Termin rekrutacji: od 25 sierpnia 2009 r. (termin składania dokumentów zgłoszeniowych: do 30 września 2009, do godz. 17.00)
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • w wieku 45+
 • zamieszkujący w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • pozostający bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zarządzanie sobą i kompetencje interpersonalne przedsiębiorcy, uruchamianie własnej działalności gosp., rachunkowość w firmie, biznesplan w działalności gosp., marketing w małej firmie, środki zewnętrzne na dofinansowanie, przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie wsparcia, aspekt niepełnosprawności wobec prowadzenia działalności gosp.) oraz doradztwo – 136 godzin lekcyjnych szkoleń dla każdego uczestnika  + doradztwo indywidualne w wymiarze 5 godzin lekcyjnych na uczestnika
 • spotkania związane z rozpowszechnianiem dobrych praktyk w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (4 godziny)
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
 • pomostowe wsparcie doradcze (7 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika projektu)
 • poczęstunek w trakcie szkoleń
 • materiały szkoleniowe
 • opiekun grupy
 • opieka nad dzieckiem.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Aktywność drugiej szansy – promocja przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45+”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 25 sierpnia do 30 września 2009 r.
 • Organizator: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
 • Tytuł projektu: „Aktywność drugiej szansy – promocja przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45+”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 262/264, tel. (42) 291-03-42, 291-03-00, e-mail: druga_szansa@ie.lodz.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby w wieku 45+ zamieszkałe w województwie łódzkim. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 20
 • Termin rekrutacji: od 25 sierpnia 2009 r. (termin składania dokumentów zgłoszeniowych do 30 września 2009 r. do godz. 17:00)
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zarządzanie sobą i kompetencje interpersonalne przedsiębiorcy, uruchamianie własnej działalności gosp., rachunkowość w firmie, biznesplan w działalności gosp., marketing w małej firmie, środki zewnętrzne na dofinansowanie, przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie wsparcia) oraz doradztwo – 128 godzin lekcyjnych szkoleń dla każdego uczestnika  + doradztwo indywidualne w wymiarze 5 godzin lekcyjnych na uczestnika
 • spotkania związane z rozpowszechnianiem dobrych praktyk w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (4 godziny)
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
 • pomostowe wsparcie doradcze (5 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika projektu)
 • poczęstunek w trakcie szkoleń
 • opieka nad dzieckiem.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Ty też możesz zostać przedsiębiorcą”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł – rekrutacja od 12 do 19 października 2009 r.
 • Organizator: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Tytuł projektu: „Ty też możesz zostać przedsiębiorcą”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30, tel. (42) 250-54-50, e-mail: gtomczak@liph.com.pl biuro@izba.lodz.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby fizyczne zamieszkałe w Łodzi, powiecie zgierskim, łódzkim wschodnim, pabianickim. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 26 miejsc szkoleniowych (w tym 20 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 12 października do 19 października 2009 r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne
 • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
 • specjalistyczne doradztwo.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Zostań swoim szefem”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł
 • Organizator: Fundacja Inkubator
 • Tytuł projektu: „Zostań swoim szefem”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 114, tel.: (42) 637-01-78, e-mail:
  a.zaledzka-pisera@inkubator.org.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby fizyczne – mieszkańcy miasta Łodzi (50% uczestników to osoby powyżej 45 roku życia). Priorytetowo traktowane będą:
  • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
  • osoby do 25 roku życia.
 • Liczba miejsc: 28 miejsc szkoleniowych (w tym 25 dotacji)
 • Termin rekrutacji: informacja u organizatora
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
  • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
  • specjalistyczne doradztwo.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Mój szef to ja „

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł
 • Organizator: Powiat Rawski – Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
 • Tytuł projektu: „Mój szef to ja „
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1 Maja 1A, tel. (46) 814-40-51, e-mail: k.kepa@puprawa.pllorm@praca.gov.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 40
 • Termin rekrutacji: informacja u organizatora
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Postaw na sukces”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł
 • Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
 • Tytuł projektu: „Postaw na sukces”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11, tel. (46) 874-25-23, fax (46) 874 11 80 e-mail: lobr@praca.gov.pl
 • Kryteria kwalifikacji: uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), nie są osobami zaangażowanymi w realizacje projektu po stronie Beneficjenta, partnera lub wykonawcy, nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego, nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań w tym w szczególności:
 • Liczba miejsc:
 • Termin rekrutacji: od 01.02.2010 r. do 31.03. 2010 r.
 • Termin szkolenia: pierwsze szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej odbędzie się w kwietniu 2010 r., drugie w maju 2010 r.
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 30 osób
 • środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 24 osoby
 • wsparcie pomostowe – 24 osoby
 • pomoc doradcy zawodowego

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Aktywne pokolenie 45+”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł
 • Organizator: Powiat Rawski – Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
 • Tytuł projektu: „Aktywne pokolenie 45+”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1 Maja 1A, tel. (46) 814-40-51, e-mail: k.kepa@puprawa.pllorm@praca.gov.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 40
 • Termin rekrutacji: informacja u organizatora
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

„Tygrysy biznesu”

 • Wsparcie: dotacja do 40 tys. zł
 • Organizator: Powiat Pabianicki – Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
 • Tytuł projektu: „Tygrysy biznesu”
 • Działanie/Poddziałanie: 6.2
 • Dane kontaktowe: 95-200 Pabianice, ul. Waryńskiego 11, tel. (42) 215-70-86, e-mail: kzp@puppabianice.internetdsl.pl
 • Kryteria kwalifikacji: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach. Priorytetowo traktowane będą:
 • Liczba miejsc: 30 miejsc szkoleniowych (w tym 20 dotacji)
 • Termin rekrutacji: od 26.10.2009 r.
 • Termin szkolenia: informacja u organizatora
 • Dodatkowe wsparcie:
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone
 • specjalistyczne doradztwo.

Źródło: http://www.pokl.wup.lodz.pl

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.