Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej w województwie łódzkim w ramach Działanie 6.2 PO KL. Okres od końca 2009 roku do pierwszych miesięcy roku 2010.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej w województwie łódzkim w ramach Działania 6.2 PO KL. Poniższy spis projektów obejmuje okres od końca 2009 r. do pierwszych miesięcy 2010 r.

Razem możemy więcej

Tytuł projektu: Razem możemy więcej

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Województwo łódzkie

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel. (0-42) 659 53 25 e-mail: adrozd@wsparciespoleczne.pl Anna Drozd

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Projekt dotyczy wyłącznie zakładania spółdzielni socjalnych. Osoby bezrobotne i osoby niepełnosprawne.

Liczba uczestników projektu: 25

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) na założenie spółdzielni socjalnej (20.000,00 zł na osobę) – 25,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 25,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 25

oraz specjalistyczne doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: marzec – maj 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Biznes na piątkę

Tytuł projektu: Biznes na piątkę

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, powiat łaski

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów tel. (0-44) 634 10 06 e-mail: m.gorecki@frgz.pl Marek Górecki

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Liczba uczestników projektu: 40

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 36,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 36,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 20 oraz specjalistyczne doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: listopad 2009 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Wirtualny biznes

Tytuł projektu: Wirtualny biznes

Nazwa Beneficjenta: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Województwo łódzkie

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź tel. (0-42) 664 37 52 e-mail: t_piestrak@larr.lodz.pl Tomasz Piestrak 0-42 664 37 60

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące tereny wiejskie i miasta poniżej 25 tys. mieszkańców

Liczba uczestników projektu: 40

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 20,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 40,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 20 oraz doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: styczeń 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Spełniona w biznesie

Tytuł projektu: Spełniona w biznesie

Nazwa Beneficjenta: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Powiat kutnowski, powiat radomszczański, powiat piotrkowski, powiat bełchatowski, powiat opoczyński, powiat zduńskowolski, powiat pajęczański, powiat skierniewicki

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź tel. (0-42) 664 37 52 e-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl Monika Więckowska 0-42 664 37 85

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria:

Kobiety powyżej 45 roku życia.

Priorytetowo traktowane będą:

– kobiety zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą,

– kobiety bezrobotne oraz zagrożone utratą pracy, tj. zatrudnione w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji bądź będące na wypowiedzeniu.

Liczba uczestników projektu: 40

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 20,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 40,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 20

oraz specjalistyczne doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: styczeń 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Moja firma – moja przyszłość

Tytuł projektu: Moja firma – moja przyszłość

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inkubator

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Miasto Łódź

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. (0-42) 633 16 55 e-mail: a.zaledzkapisera@inkubator.org.pl  Aleksandra Pisera 0-42 637 01 78

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Osoby fizyczne w szczególności bezrobotni i nieaktywni zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem przystąpienia do Projektu,

– kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

– osoby do 25 r.ż.,

– osoby w wieku 45-64 lata,

– osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

Liczba uczestników projektu: 30

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 26,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 26,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 13.

Planowany termin rekrutacji: marzec 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Droga do Biznesu

Tytuł projektu: Droga do Biznesu

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inkubator

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Powiat łaski, powiat poddębicki, powiat wieruszowski

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. (0-42) 633 16 55 e-mail: owp@inkubator.org.pl  Anna Kubiak 0-42 636 34 69

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Osoby fizyczne w szczególności bezrobotni i nieaktywni zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem przystąpienia do Projektu,

– osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą w obszarach

niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą,

– kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

– osoby do 25 r.ż.,

– osoby w wieku 45-64 lata,

– osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

Liczba uczestników projektu: 90

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 78,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 78,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 39.

Planowany termin rekrutacji:

I edycja (30 osób) – marzec 2010 r.,

II edycja (30 osób) – czerwiec/lipiec 2010 r.,

III edycja (30 osób) – październik 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Postaw na swoim – przedsiębiorczość, samozatrudnienie pielęgniarek i położnych w woj. łódzkim

Tytuł projektu: Postaw na swoim – przedsiębiorczość, samozatrudnienie pielęgniarek i położnych w woj. łódzkim

Nazwa Beneficjenta: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Województwo łódzkie

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel. (0-42) 633 69 63 e-mail: biuro@oipp.lodz.pl Jolanta Surowiec

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Pielęgniarki i położne (kobiety i mężczyźni) zarejestrowane w ewidencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Liczba uczestników projektu: 14

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 10,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 10,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 5

oraz specjalistyczne doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: luty 2010 r.

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Od pomysłu do biznesu

Tytuł projektu: Od pomysłu do biznesu

Nazwa Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby zamieszkujące następujący obszar: Powiat kutnowski

Dane teleadresowe beneficjenta: ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno tel. (0-24) 355 74 50 e-mail: i.domzal@kutno.net.pl Izabela Domżał-Wiśniewska

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące kryteria: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie

Liczba uczestników projektu: 24

Liczba beneficjentów pomocy – osób, które uzyskają dofinansowanie:

Wsparcie finansowe (dotacja) – 20,

Finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) – 20,

Finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) – 10

oraz specjalistyczne doradztwo.

Planowany termin rekrutacji: luty 2010 r.

Źródło: http://www.pokl.wup.lodz.pl

Sprawdź Teraz naszą ofertę pozyskiwania dotacji z Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *