Innowacje i nowatorstwo w unijnych biznesplanach

Województwo kujawsko-pomorskie już szykuje się do przyszłorocznych konkursów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeszcze w tym roku ruszy konkurs dla instytucji wdrażających, które będą dysponować środkami dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dotychczas rolę taką pełniło pięć organizacji – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Ta czwórka operatorów działała na terenie całego województwa, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Świeckiej oferowało wsparcie jedynie mieszkańcom tego regionu. Wszystkie te organizacje w tym roku wsparły pieniędzmi ponad 800 przedsiębiorców. Co ciekawe, niezwykle rzadko zdarzało się (a przecież to właśnie jest magnesem dla wielu przyszłych beneficjentów), że wypłacano maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia – 40 tysięcy złotych. Przeciętnie było to około 30 tysięcy złotych. Jak się dowiedzieliśmy, nie wynikało to z chęci oszczędzania i przekazania pieniędzy większej liczbie podmiotów, a pewnych samoograniczeń, które nakładali na siebie sami wnioskodawcy.

Firmy, które powstały dzięki funduszom unijnym, są o wiele lepiej „prześwietlane” i monitorowane niż te, które zakładane są z pomocą funduszy z powiatowych urzędów pracy. Mają też, choć na podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, program funkcjonuje bowiem od roku, większe szanse na utrzymanie się na rynku.

– W PUP praktycznie każdy może założyć firmę, jeśli tylko urząd ma pieniądze na program. Tutaj jest inaczej – obowiązuje rygorystyczna procedura konkursowa i szczegółowa analiza biznesplanu – mówi specjalista zajmujący się oceną składanych wniosków. Dodatkowo, przez rok monitorujemy, w jaki sposób firma działa na rynku, czy jest zorientowana na sukces. Jeśli coś idzie nie tak, jest zawsze możliwość zwrócenia się o pomoc i przeanalizowania sytuacji. Dodatkowo przez pół roku, a gdy firma nie rozwija się tak, jak zakładaliśmy – przez rok, właściciel może dostawać jeszcze pomoc pomostową, około 1000 złotych. Wystarcza to spokojnie na koszty administracyjne i pokrycie składek ZUS-owskich. Niestety, po roku stracimy możliwość kontroli nad tym, co się dzieje. W myśl przepisów bowiem właściciel firmy założonej dzięki PO KL musi utrzymywać ją na rynku przez 12 miesięcy. Co zrobi potem, jest już jego sprawą.

Optymistycznie patrząc na procedury administracyjne, pieniądze dla wnioskodawców, a właściwie otwarcie konkursów, nastąpi najwcześniej pod koniec kwietnia 2010 roku. Specjaliści szacują jednak, że lepiej pilnować terminów w okolicach czerwca. Oczywiście wcześniej należy – jeśli udział w konkursie traktuje się poważnie – dowiedzieć się, na jakich warunkach będą chciały pomagać poszczególne organizacje wnioskodawcom. Każda z nich bowiem wybiera dla siebie inne priorytety. I tak, niektóre mogą wykluczyć z konkursów osoby już pracujące (choć to obecnie jedyna możliwość zdobycia dotacji na założenie firmy przez takich ludzi), mogą też zdecydować, że pewne preferencje przy rozpatrywaniu wniosków zyskają niektóre grupy społeczne, na przykład osoby do 25 roku życia z terenów wiejskich.

Czy tym razem powstaną w województwie firmy, które będą mogły powiedzieć o swojej działalności, że jest innowacyjna i nowoczesna? Profil większości firm bowiem nie odbiega od tego, co można zaobserwować przy okazji składania wniosków o dofinansowanie z PUP. Sporo mamy tu propozycji założenia zakładu kosmetycznego, fryzjerskiego, liczne biznesplany dotyczyły funkcjonowania w sektorze budowlanym. Wśród wniosków były jednak perełki, które postawiły na naprawdę nowatorskie działania. Do nich zaliczyć można firmę, która profesjonalnie zajmuje się…zmywaniem graffiti z murów. Ostatnio, choć zarejestrowana jest w kujawsko-pomorskiem, zajmowała się usuwaniem faszystowskich haseł z żydowskich nagrobków na jednym ze starych cmentarzy w południowej Polsce, co świadczy o tym, że znalazła swoją niszę na rynku i potrafi ją wykorzystać. Ile z nowych firm powstających za unijne pieniądze w roku 2010 również wykorzysta swoją szansę?

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania potrzebnych do uzyskania dotacji z działania 6.2 PO KL dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.