Interpretacja współczynnika realizacji biznesplanu

Sama liczba nie powie wiele osobie niezapoznanej z zastosowaną procedurą. W związku z tym otrzymany wynik należy zinterpretować. Ocena tej wartości nie jest zestandaryzowana, toteż w różnych źródłach można zapoznać się z rozmaitymi jej wariantami. Można również samemu interpretować pozyskany wynik w sposób intuicyjny (wiedząc jedynie, że 0% oznacza absolutny brak realizacji wszystkich celów biznesplanu, a 100% oznacza realizacje wszystkich celów w pełni).

Sposób interpretacji stopnia realizacji biznesplanu proponowany przez autora jest następujący:

  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 0%-20% – biznesplan można uznać za niezrealizowany.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 20%-40% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu niskim.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 40%-60% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu średnim.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 60%-80% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu wysokim.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 80%-100% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu bardzo wysokim.

Z powyższych informacji możemy wyciągnąć wniosek, że biznesplan przedsiębiorstwa MixPol Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został zrealizowany w stopniu średnio-wysokim.

Co interesujące, wszystkie wartości skrajne (bardzo wysokie i bardzo niskie) powinny być poddane dokładnemu sprawdzaniu – naprawdę rzadko ma miejsce sytuacja, w której biznesplan jest wykonany na przykład w 98%. Przyczyną może być tu błąd rachunkowy lub inny, niewłaściwe przydzielenie rang czy ocena realizacji. Powodem może być także zbyt mało ambitne wyznaczenie celów.

Oczywiście częściej występującym problemem będzie realizacja biznesplanów oceniona jako niedostateczna. Przyczyn może być naprawdę wiele – dla porządku należy je po kolei omówić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.