Jak to się robi, czyli jak zdobyć dotację z PO KL Działanie 6.2 na Podlasiu?

Dobre wiadomości dla osób chcących założyć własną firmę z pomocą unijnych środków dochodzą z Podlasia. Choć nie są znane jeszcze dokładne terminy rozpoczęcia konkursów, to zakończono już wyłanianie firm szkoleniowych, które będą zajmowały się przyjmowaniem wniosków na terenie całego województwa.
O szczegółach informuje urzędnik z Punktu Informacyjnego PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W obecnym okresie programowania (lata 2007-2013) osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą  będą mogły ubiegać się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten przewiduje taką pomoc w Działaniu 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Postępowanie w przypadku tego Działania wygląda następująco:

Etap I
Zainteresowany udzieleniem wsparcia jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach dających wiedzę i podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia przyszły przedsiębiorca nauczy się tworzyć biznesplan dla planowanej firmy.

Podmioty prowadzące szkolenia (i udzielające dotacji – patrz Etap II) wyłaniane są oddzielnie w każdym województwie.

Żeby wziąć udział w szkoleniu, nie można aktualnie (oraz w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia)  prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Etap II
Po szkoleniu można będzie zarejestrować działalność i złożyć do instytucji szkoleniowej wnioski o:
przyznanie pomocy finansowej do 40 tysięcy złotych, na przykład na zakup sprzętu
-przyznanie wsparcia pomostowego, czyli wypłacanych miesięcznie (przez maksymalnie 12 miesięcy) dotacji w wysokości około 1200 złotych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące
– udział w drugiej części szkolenia połączonej ze wsparciem doradczym.

Etap III
Jeżeli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, wsparcie przyznane nowemu przedsiębiorcy będzie pomocą bezzwrotną pod warunkiem, że firma będzie działała minimum przez rok od daty podpisania umowy.

Na Podlasiu odbył się już konkurs dla firm szkoleniowych. To tam przyszli biznesmeni będą podnosić swoje kwalifikacje przed otrzymaniem dotacji i tam składać wnioski.

Zostało wybranych 11 firm. Cała lista firm jest dostępna na naszej stronie internetowej www.pokl.wrotapodlasia.pl, zakładka konkursy, druga podstrona (Lista wniosków ,które podlegały ocenie w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/6.2/09).
Wśród zwycięzców znalazły się między innymi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Białystok), Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży czy Agencja Konsultingowo-Edukacyjna „ORDO” (również Białystok).

Należy zgłaszać się bezpośrednio do firm szkoleniowych. Nie ze wszystkimi firmami szkoleniowymi zostały już podpisane umowy o dofinansowanie.

Niestety, informacja której poszukują wszyscy – kiedy zostaną rozpisane nowe konkursy i jaki będzie ich harmonogram nie jest jeszcze znana nawet marszałkowskim urzędnikom. Prawdopodobnie jednak szczegóły poznamy jeszcze pod koniec 2009 roku.

Informacje przekazała Beata Plechimowicz z Punktu Informacji PO KL, Referat Pomocy Technicznej, Administracji i Promocji EFS, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Zastrzega jednak, że „informacje podane przez Punkt Informacyjny POKL nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny i jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji oraz za następstwa czynności podjętych na ich podstawie”.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania potrzebnych do uzyskania dotacji z działania 6.2 PO KL dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.