Jak w praktyce wygląda przyznawanie dotacji?

Niestety, ale nawet osoby całym sercem wspierające ideę dotowania przyznają, że praktyka potrafi być biegunowo odległa od teorii. Teoria jest mniej więcej taka:

Dotacje na małe projekty są przydzielane głównie bezrobotnym oraz osobom zagrożonym bezrobociem (absolwenci, drobni rolnicy). Celem ich jest pomoc tym osobom (w zasadzie można powiedzieć, że państwa oraz Wspólnota Europejska nie chcą być obciążone na przykład kosztami wypłacania zasiłków dla bezrobotnych) oraz, w dłuższym horyzoncie czasowym, rozwój zarówno tych osób, jak i tak zwanej społeczności lokalnej. To z kolei ma się składać na silniejsze gospodarki, niższe ceny i wyższe uzyskiwane przez kraje oraz Unię Europejską jako całość wartości produktów krajowych brutto. Podstawą do subsydiowania danego przedsięwzięcia ma być jego zgodność z priorytetami państwa. W wypadku Rzeczypospolitej Polskiej część priorytetów jest prezentowana poniżej:

  • Zrównoważony rozwój
  • Ochrona wolności działalności gospodarczej
  • Tak zwana sprawiedliwość społeczna
  • Zapobieganie dyskryminacji (także w życiu gospodarczym)

Oficjalnie deklarowane cele Unii Europejskiej pod względem gospodarczym w dużym stopniu pokrywają się z celami państwa polskiego (z zastrzeżeniem szerszego obszaru do jakiego odnoszą się cele Unii w stosunku do celów państwa polskiego oraz internacjonalistycznych celów Unii w stosunku do de facto narodowych celów państwa polskiego).

Niestety często teoria sobie, a życie sobie:

Przyznanie lub brak przyznania dotacji nie jest walką biznesplanów (pomysłów) o miano tego najlepszego i najbardziej godnego subwencjonowania. Jest to pewien rytuał w którym biznesplan spełnia nie tyle rolę kwiatka do kożucha, co raczej po prostu nie zajmuje miejsca, które ma w wypadku walki o inwestora lub kredyt. Nie oznacza to oczywiście, że nic nie znaczy – po prostu nad nim stoi dobrze wypełniony wniosek o przydzielenie dotacji. Przedsiębiorcom zaleca się dużo pracowitości oraz cierpliwości w walce z urzędniczą niekompetencją oraz samowolą. Dobre przygotowanie merytoryczne, w tym dobrze sporządzony biznesplan będą tu częścią „uzbrojenia” występującego o dotację. Serwis Biznesplany.Biz z chęcią pomoże Państwu w tej i innych elementach ubiegania się o pomoc publiczną.

Karol Szczepański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *