Jak założyć działalność gospodarczą za unijne pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów, które będą realizowane w Polsce do 2013 roku. Większość pieniędzy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. To właśnie pochodzenie określa charakter tych pieniędzy i całego programu. Większość funduszy zostanie przekazana w ramach działań, których podstawowym celem jest rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Dla osób poszukujących źródeł finansowania ich firm to bardzo dobra wiadomość, bo to właśnie do nich skierowany jest ten program. Osoby poszukujące pieniędzy na założenie własnego biznesu szczególnie interesować powinno Działanie 6.2 PO KL. Wśród kilku priorytetów tego działania znalazły się takie jak projekty skierowane na wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i projekty skierowane na promocję przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości.

Do wzięcia jest i będzie do 40 tysięcy złotych na jeden wniosek. Jako, że celem EFS jest wyrównywanie szans na rynku pracy, są osoby, które będą preferowane przy wyborze wniosków zakwalifikowanych do dotacji. Dlatego bonus na samym starcie otrzymają osoby młode, wchodzące na rynek pracy (do 25 roku życia), jako te, dla których przebicie się na rynku pracy jest niezwykle trudne. Podobna sytuacji dotyczy matek samotnie wychowujących dzieci i wracających na rynek pracy po okresie macierzyństwa. Preferencje dotyczą także osób starszych, w wieku plus 45 lat, niepełnosprawnych, a także mieszkańców obszarów wiejskich. Ostatnią grupą społeczną, która ma „fory” w przydzielaniu wniosków są długotrwale, czyli powyżej roku, bezrobotni.

Doradcy z instytucji wdrażających zwykle radzą, aby nie przejmować się tymi priorytetami, twierdząc, że dobre wnioski i tak się przebiją w konkursie. W praktyce bywa z tym różnie. Zapotrzebowanie na dofinansowanie jest tak duże, a liczba złożonych wniosków często przekracza znacznie dostępną pulę środków. Stan taki powoduje, że nawet kilka punktów mniej w ocenie wniosku (a właśnie kilka punktów za bycie w „preferowanych” grupach społecznych można otrzymać) sprawia, że wniosek dostaje akceptację lub nie. Oczywiście, jak wszędzie, wyjątki się zdarzają.

Uwaga. Na wsparcie z PO KL 6.2 liczyć mogą tylko osoby, które nie korzystały z pomocy funduszy z powiatowych urzędów pracy na założenie własnej firmy. Nie wolno też założyć firmy wcześniej, niż po przyjęciu wniosku. Oznacza to, że przez dobrych kilka miesięcy, przez które pisać będziemy (i zmieniać po uwagach komisji) biznesplan, nasza firma będzie działała na rynku bez niczyjej pomocy, generując jednak koszty.

Niestety, dostępne w PO KL pieniądze na założenie firmy są bardzo ciężko osiągalne. Zwykle raz do roku instytucja pośrednicząca organizuje konkurs wniosków. Jeśli przegapi się odpowiedni moment, albo nie przygotuje dokumentów na czas, można zapomnieć o pieniądzach. Dlatego niezwykle ważne jest trzymanie ręki na pulsie i kontrolowanie harmonogramu ogłaszania konkursów na poszczególne działania PO KL w danym województwie. Gdzie szukać informacji? W instytucjach pośredniczących (dla działania 6.2 są nimi zwykle urzędy marszałkowskie) lub instytucjach pośredniczących II stopnia (to zwykle Wojewódzkie Urzędy Pracy). Te ostatnie co prawda mogą zlecać pewne działania innym podmiotom, u których składa się aplikacje, ale z pewnością dysponują danymi na ich temat, jak i samymi harmonogramami konkursów. Ich listę można znaleźć tu:  http://www.efs.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/Instytucjewprogramach.aspx

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania potrzebnych do uzyskania dotacji z działania 6.2 PO KL dokumentów.

1 thought on “Jak założyć działalność gospodarczą za unijne pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.